Evropské výzkumné infrastruktury spojují své síly proti SARS-CoV-2

Speciální webové stránkywww.esfri.eu/covid-19 – byly ustaveny a jsou průběžně aktualizovány za účelem zprostředkovávání nabídek zařízení a služeb národních a evropských výzkumných infrastruktur pro vědce, zdravotnický personál a správce zdravotních systémů zápolících s onemocněním Covid-19.

Zažíváme zdravotní krizi v posledních desetiletích bezprecedentních rozměrů. Každým dnem jsou tisíce a tisíce Evropanů nakaženy virem SARS-CoV-2 a počet těch, jež onemocnění podlehnou, rychle stoupá. Evropa proto potřebuje koordinovat veškeré své dostupné znalosti a zdroje pro boj s pandemií Covid-19. Koordinované výzkumné aktivity a služby pro vědce, jakož i včasné sdílení dat jsou v tomto ohledu zcela klíčové.

Kapacity zprostředkovávané evropskými výzkumnými infrastrukturami pro dosažení znalostního řešení pandemie Covid-19 jsou nesmírně důležité. Jakožto součást opatření vycházejících z evropské úrovně Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) koordinuje aktivity jak evropských, tak i národních výzkumných infrastruktur směřující k vývoji účinných diagnostických metod, léčebných postupů a očkovacích látek a studiu socioekonomických dopadů provedených mimořádných opatření.

ESFRI napomáhá vědecké komunitě sdružováním informací o specificky určených službách výzkumných infrastruktur a sdílí všechny relevantní nabídky s co možná nejširším možným okruhem potenciálních zájemců. Za tímto účelem ESFRI ustavilo speciální webové stránky, které zprostředkovávají odkazy na všechny dostupné nabídky. Tyto webové stránky jsou přitom průběžně aktualizovány a jsou dostupné na adrese www.esfri.eu/covid-19.

„Informace, které jsme prozatím sesbírali, ukazují význam a přímý dopad výzkumných infrastruktur na vědce a občanskou společnost, jelikož poskytují příležitost koordinovat naše společné úsilí při střetu s výzvami, kterým aktuálně čelíme.“, poznamenal ve své výzvě evropským výzkumným infrastrukturám předseda ESFRI Jan Hrušák.

 ESFRI apeluje na všechny národní a evropské výzkumné infrastruktury, aby toto úsilí podpořily a sdílely jakékoliv informace o aktivitách rozvíjených v souvislosti se SARS-CoV-2 / Covid-19 a o poskytovaných službách, a to prostřednictvím speciálně dedikovaných webových stránek ESFRI. Příspěvky mohou být ze strany výzkumných infrastruktur zasílány na adresy elektronické korespondence covid-19@esfri.euesfri@ec.europa.eu.

Aktuality