Výzkumné infrastruktury budoucnosti – synergies, sustainability, smart specialization and social impact – FUTURIS 2019

Bulharské Ministerstvo školství a vědy a Výkonná agentura pro Operační program “Science and Education for Smart Growth” zorganizovali v polovině prosince mezinárodní konferenci zaměřenou na synchronizaci národního a evropského úsilí v rámci následujícího programového období a v kontextu dlouhodobé udržitelnosti evropského výzkumu a inovačních infrastruktur. Na akci se sešli významní odborníci a celkově asi 200 účastníků. Konference se konala v Sofii, v Národním paláci kultury v termínu 10-11.12.2019.

Program konference byl rozdělen do dvou hlavních pilířů. První pilíř byl zaměřen na panevropské výzkumné infrastruktury a Horizon Europe a druhý pilíř reflektoval především témata výzkumných infrastruktur v kontextu ESIF (European Structural and Investment Funds).

5 odborných panelů konference sloužilo jako diskuzní platforma pro evropskou komisi, tvůrce politik členských států EU a manažery předních evropských výzkumných infrastruktur. Sdíleli své zkušenosti a vize týkající se „smart and sustainable development“ místních, regionálních a evropských výzkumných infrastruktur a stejně tak synergií ESIF a Horizon Europe, které posilují rozvoj nové generace excelentních evropských vědců a manažerů výzkumných infrastruktur.

Konference byla uvedena bulharskou zástupkyní ministra školství a vědy paní  Karinou Angelievou, též představiteli evropské komise a v neposlední řadě inspirativní hlavní přednáškou profesora Michel Spiro, prezidenta mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (IUPAP), který představil koncept a ideu projektu plánovaného na rok 2022 a to – “2022 International Year for Basic Science for Sustainable Development”.

Témata 5 panelových diskuzí byla následující:

  1. Towards a new ambition for European science to find sustainable solutions to growing global challenges.
  2. Shared experience and next steps towards long-term sustainability of RIs (management, sustainability policies, funding, impact and collaboration).
  3. Closing Innovation gap in Europe – Centers of Excellence and Centers of Competence as the answer towards increased capability and visibility (organization, sustainability policies, funding).
  4. New programme period. Building synergies between ESIF and Horizon Europe.
  5. Transnational access to RIs and common challenging in the ERA of Big data, open data and open Innovation.

Strategické výzkumné infrastruktury budoucnosti byly jedním z hlavních témat diskutovaným v průběhu prvního a druhého panelu. Panelisté zmínili především velmi rozvinutou „landscape“ výzkumných infrastruktur v Evropě (také díky 15 letům práce ESFRI). Nicméně zaznělo, že: „research and science excellence“ nejsou jedinými důležitými kvalitami podstatnými pro udržitelné výzkumné infrastruktury (již existující), ale zároveň jde o významné posílení mezioborové spolupráce a klastrování.  Jelikož národní vlády už dosahují limitů možností financování nových infrastruktur, je potřeba významně podporovat již existující infrastruktury, které jsou excelentní a pracují s nejnovějšími vědeckými a společensko-vědními výzvami.

Předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR byl přizván jako účastník panelu 4 a moderátor panelu 5 zaměřených především na nové programové období a nadnárodní přístup do výzkumných infrastruktur, dále výzev týkajících se „Big data“ v evropském výzkumném prostoru (ERA), otevřený dat a inovací.

Tento koncept sdílených a otevřených dat, FAIR dat a všeho, co je s tím spojeno, nás bude v budoucnosti víc a víc ovlivňovat. Data se stávají novou komoditou. Budou lidstvo ovlivňovat ve všech aspektech lidské činnosti, ve způsobu jakým děláme výzkum, ve způsobu jakým přemýšlíme o výsledcích výzkumu” poukázal Jan Hrušák na jednu z největších výzev současné vědy a vyzval účastníky konference v rámci posledního panelu k aktivní diskuzi se všemi zúčastněnými stranami.

V rámci dvoudenní konference bulharského Ministerstva školství a vědy byla též prezentována aktualizace Cestovní mapy výzkumných infrastruktur a vývoj Center excelence, které byly otevřeny v roce 2018. V rámci tematické výstavy byly též prezentovány příklady úspěšných výzkumných infrastruktur v rámci národních cestovních map členských států EU.

Všechny prezentace, fotografie a video z průběhu konference lze najít na webu: www.futuris2019.com

Autor: Olga Bohuslavová, Ph.D., 20. 12. 2019