Čeští vědci se zapojují do čínské observatoře eXTP

Mise eXTP (enhanced X-ray Timing and Polarimetry Mission) je připravovanou čínskou rentgenovou observatoří s plánovaným významným evropským příspěvkem k vědeckým přístrojům. Observatoř eXTP se zaměří na výzkum hmoty v extrémních podmínkách vysoké hustoty, gravitace a magnetismu. Mise má být vypuštěna nejpozději v roce 2027.

Hlavním instrumentem na palubě eXTP bude LAD (Large Area Detector), složený z velkého souboru detektorů, do kterých budou rentgenové fotony usměrněny pomocí tzv. „mikrokolimátorů“. Jedná se o perspektivní, v kosmických projektech dosud nevyužitou technologii s potenciálem řádového nárůstu detekční plochy s velkým časovým rozlišením.

Český tým složený ze zástupců Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. a Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s českými podniky přispěje do mise návrhem a výrobou mechanického upevnění detektorů a kolimátorů pro přístroj LAD s takovou přesností, aby bylo možné dosáhnout bezprecedentní velikosti efektivní sběrné plochy. Díky tomu se bude moci český vědecký tým podílet na měření rentgenového záření přicházejícího z těsné blízkosti černých děr a neutronových hvězd.

Česká účast na misi eXTP bude v přípravné fázi B podpořena ve výši 496 tis. EUR, a to z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu Evropské kosmické agentury (ESA) PRODEX. Celkové náklady na podporu české účasti na misi z programu PRODEX jsou odhadovány na 2,1 mil. EUR.

ESA se do mise dosud nezapojuje, nicméně prověřuje možnosti účasti Vědeckého programu v podobě tzv. „příležitostné mise“ (Mission of Opportunity). V rámci Vědeckého programu ESA se aktuálně nabízí i množství dalších příležitostí pro česká výzkumná pracoviště a podniky.

Foto: China Academy of Space Technology (CAST)