Tři velké výzkumné infrastruktury se spojily v rámci projektu e-INFRA CZ

Praha 2. července 2019. Sdružení CESNET, Masarykova univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava podaly společný projekt na vytvoření modernizované národní velké výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ. Podání projektu předcházel podpis partnerské smlouvy, v níž se všechny tři instituce zavázaly ke vzájemné spolupráci na provozování, rozvoji a poskytování uceleného portfolia služeb této infrastruktury.

Projekt vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Cestovní mapou ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Její aktualizovanou verzi projednala vláda letos 10. června v návaznosti na své dřívější rozhodnutí o financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků do roku 2022.

e-INFRA CZ spojuje všechny tři stávající složky národní e-infrastruktury:

  • CESNET
  • CERIT-SC provozovanou Masarykovou univerzitou
  • IT4Innovations národní superpočítačové centrum provozované VŠB ‒ Technickou univerzitou Ostrava

Všechny složky byly do Cestovní mapy zařazeny už v roce 2010, přičemž projekt e-INFRA CZ představuje evoluční krok k jejich užší integraci.

Základem e-infrastruktury České republiky bude v rámci projektu modernizovaná komunikační síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET3. „Jsme rádi, že více než dvacet let zkušeností s budováním špičkové e-infrastruktury a poskytováním vyspělých ICT služeb nyní můžeme vložit do tohoto strategického projektu, který bude mít zásadní dopad na další rozvoj informační společnosti v naší zemi,“ konstatuje ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

„Spojení všech tří dosavadních e-infrastruktur do společného konsorcia umožní integrovat doposud odděleně poskytované služby a poskytne tak české akademické a vědecké komunitě komplexní a špičkové IT zázemí,“ říká ředitel centra CERIT-SC Luděk Matyska.

„Přínos našeho zapojení do společného projektu e-INFRA CZ spatřuji zejména ve zlepšení dostupnosti našich superpočítačových technologií a služeb širší vědecké komunitě v České republice,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra.

e-INFRA CZ je plně transparentním prostředím nabízejícím komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi napříč odvětvími. Vytváří komunikační, informační, úložnou a výpočetní platformu pro výzkum, vývoj a inovace na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje rozsáhlé a ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez kterých moderní výzkum, vývoj a inovace nemohou být realizovány.

Mezi hlavní součásti e-INFRA CZ patří:

  • vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura
  • národní gridová a cloudová infrastruktura
  • nejvýkonnější a nejmodernější superpočítačové systémy České republiky
  • velkokapacitní datová úložiště

Nezbytnou součástí a přidanou hodnotou infrastruktury jsou i další nástroje a služby, například řízení přístupu k ICT zdrojům, nástroje podporující vzdálenou spolupráci nebo nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochranu dat.

Infrastruktura významně přispívá například k vývoji nových léků, personalizované medicíně, materiálovému výzkumu nebo vývoji nanotechnologií, predikci přírodních katastrof, výzkumu v oblasti bezpečnosti nebo péče o životní prostředí, vývoji nových zdrojů energie a inteligentních dopravních systémů či k implementaci konceptů Smart City a Průmysl 4.0.