ČR vstupuje do FAIR jako aspirantský člen

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodní laboratoře FAIR v Darmstadtu v Německu byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIR GmbH a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. o přijetí ČR jako prvního aspirantského člena FAIR. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. byl delegován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k zastupování ČR ve FAIR a koordinuje také práci české vědecké komunity do něj zapojené.

Aspirantské členství nabízí státům se zájmem účastnit se FAIR progresivní cestu k dosažení pozdějšího plného členství. Vytvořila jej v roce 2017 Rada FAIR, nejvyšší výkonný orgán FAIR GmbH, složený z jeho akcionářů, který v prosinci 2018 potvrdil jako prvního aspirantského člena právě ČR.

Smlouva byla podepsána výkonnými řediteli GSI a FAIR Paolem Giubellinem, Ursulou Weyrich a Jörgem Blaurockem. Za Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. podepsal smlouvu jeho ředitel Petr Lukáš. Podpisu se za české partnery v konsorciu FAIR-CZ zúčastnili i rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček, prorektor Slezské univerzity v Opavě Gabriel Török, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Jan Kratochvíl, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Vladimír Baumruk a koordinátor velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ Andrej Kugler.

„Jsem velmi potěšen, že můžeme srdečně uvítat ČR jako našeho nového partnera. Naše partnerství staví na dlouhodobé a velmi dobře fungující spolupráci mezi českými výzkumnými institucemi a GSI/FAIR. Vědci z ČR již nyní excelentně přispívají k široké škále vědeckých a technických oblastí studovaných v GSI a FAIR.“ uvedl během slavnostního ceremoniálu Paolo Giubellino, výkonný vědecký ředitel GSI a FAIR.

Čeští vědci se podílí například na experimentu HADES nebo výzkumech v oblasti jaderné astrofyziky, jakož i na výzkumu a vývoji pro experimenty CBM a PANDA. Čeští vědci jsou aktivní ve všech 4 výzkumných pilířích FAIR a chystají se zapojit rovněž do výstavby hlavního urychlovače FAIR. Zapojení české vědecké komunity do FAIR poměrně rychle narůstá, co do počtu participujících vědců. V roce 2016 se na různých experimentech FAIR účastnilo celkem 37 vědců ze 4 různých vědeckých institucí v ČR, v tomto roce to bude již více než 60 vědců z 6 různých vědeckých institucí.

„Je pro nás velikou ctí stát se partnerem FAIR s jeho světově unikátními výzkumnými možnostmi. Nová smlouva dláždí cestu k dlouhodobě silné spolupráci mezi českou vědeckou komunitou a FAIR. Členství dále posílí vztahy a spolupráci mezi našimi vědci a GSI/FAIR a vytvoří nové příležitosti pro ještě plodnější spolupráci v oblastech výzkumu, inovací a vzdělávání,“ uvedl ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Petr Lukáš.

Při podpisu smlouvy vyzdvihli partneři společné přání posílit sdílení vědeckých znalostí mezi ČR a dalšími evropskými výzkumnými komunitami a zdůraznili průlomovou hodnotu vědeckých poznatků získaných ve FAIR.

Nová spolupráce navíc ukazuje atraktivitu výzkumného programu FAIR a důvěru mezinárodní vědecké komunity v něj. Nynější podpis kontraktu představuje veliký apel a povzbuzení pro další státy, které uvažují o připojení k FAIR právě pro jeho unikátní vědecké i technické možnosti.

Facility for Antiproton and Ion Research