Náměstek Pavel Doleček zahájil 68. plenární zasedání ESFRI v Liblicích

Liblice, 27. března 2019 – Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. zahájil 68. plenární zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Jedná se o první plenární zasedání ESFRI, jež řídí z pozice předsedy ESFRI RNDr. Jan Hrušák, CSc. 

Jan Hrušák se ujal mandátu předsedy ESFRI počátkem ledna 2019, přičemž plenární zasedání ESFRI se v ČR koná po 4 letech. Za místo jednání ESFRI byl zvolen barokní zámeček Liblice, který pro dané účely zapůjčila Akademie věd ČR. Na uspořádání zasedání ESFRI v Liblicích se podílí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které jako gestor mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a agendy tzv. „velkých výzkumných infrastruktur“ vede delegaci ČR do ESFRI.

Náměstek Pavel Doleček na úvod plenárního zasedání ESFRI vyzdvihl roli, jíž ESFRI v rámci Evropského výzkumného prostoru vykonává, a vysoce ocenil přínosy ESFRI pro tvorbu politiky velkých výzkumných infrastruktur v ČR: „Kromě role spočívající ve zprostředkování platformy k výměně zkušeností s tvorbou politiky výzkumných infrastruktur považujeme ESFRI rovněž za platformu šířící příklady dobré praxe pro jejich zohlednění při tvorbě národních politik výzkumných infrastruktur. Mezinárodní evaluace velkých výzkumných infrastruktur, prováděné v ČR v periodických cyklech od roku 2014, jsou v podstatné míře inspirovány právě hodnotícími a monitorovacími metodikami ESFRI.

Na programu 68. plenárního zasedání ESFRI je zejména diskuze nad budoucím směřováním činností ESFRI a příprava na zahájení další aktualizace Cestovní mapy ESFRI, která je plánovaná pro rok 2021.

ESFRI je platformou delegátů členských států EU, Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace a států asociovaných k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace pro vedení strategických debat k nejaktuálnějším otázkám tvorby politiky výzkumných infrastruktur evropského rozměru, charakteru, významu a dopadu.