Referenční rámec OECD pro hodnocení dopadů výzkumných infrastruktur

Ředitelství OECD pro vědu, technologie a inovace vydalo referenční rámec pro hodnocení vědeckých a socioekonomických dopadů výzkumných infrastruktur. 

Výzkumné infrastruktury představují stěžejní pilíře výzkumného a inovačního ekosystému k provádění excelentního výzkumu, pokročilého technologického vývoje a průlomových inovací. Objem veřejných výdajů směřovaných do výzkumných infrastruktur roste a společně s tím rostou i nároky na adekvátní odůvodnění takto realizovaných výdajů. Zpráva připravená OECD přináší referenční rámec pro evaluaci vědeckých a socioekonomických dopadů investic do výzkumných infrastruktur. Rámec může být použit pro všechny typy výzkumných infrastruktur, nezávisle na jejich disciplinárním zaměření a fázi životního cyklu, ve které se nachází.

Ředitelství OECD pro vědu, technologie a inovace poskytuje odborné poradenství pro tvorbu vědecké, technologické a průmyslové politiky za účelem posilování ekonomického růstu a sociálního blahobytu. Publikace jím vydávané se zaměřují na široké spektrum adresovaných otázek, zejména vědy, výzkumu, inovací, rozvoje technologií, podnikání a globálních trendů.