Konsorcium LENS představilo v Liblicích budoucnost evropské neutronové vědy

Liblice, 26. března 2019 – Konference uspořádaná Ligou evropských pokročilých neutronových zdrojů (LENS), konaná v barokním zámečku v Liblicích v ČR, upozornila na stěžejní témata spolupráce nově ustaveného konsorcia 9 evropských neutronových výzkumných infrastruktur. Cílem strategického partnerství LENS je podpora uživatelů a posilování evropské neutronové vědy.  

Konsorcium LENS zahájilo konferenci za účasti vládních zástupců, delegátů Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), Evropské komise a výzkumné komunity. Veřejné konferenci předcházelo 1. zasedání výkonné rady LENS, během nějž konsorcium přijalo a podepsalo stanovy, které podrobně popisují způsob koordinace LENS. Prvním předsedou konsorcia se na další 2 roky stal ředitel Institutu Laue-Langevin (ILL) ve Francii, Helmut Schober. Místopředsedou konsorcia byl zvolen ředitel ISIS Neutron and Muon Source ve Velké Británii, Robert McGreevy.

 Proč neutrony?

Technologie budoucnosti jsou založené na materiálech vyvinutých dnes. LENS napomůže vyvíjet nové technologie za využití neutronových zdrojů, a to díky strategické koordinaci evropských neutronových zařízení v rámci LENS.“ uvedl Helmut Schober.

Materiálové systémy vyvíjené na míru se stále více uplatňují v informačních technologiích, koncepcích obnovitelných zdrojů energie, dopravních systémech šetrných k životnímu prostředí i zdravotnických aplikacích. Neutrony stojí v centru analytických technik materiálového výzkumu a z pokroků, kterých je dosahováno na poli neutronové vědy, v současnosti těží komunita více než 5000 vědců.

 Noví členové LENS

Setkání v Liblicích přineslo i možnost rozšíření členské základny LENS. Konsorcium LENS bylo založeno v září 2018 s hlavním cílem usnadnit diskusi a rozhodovací procesy na poli evropské neutronové vědy. Původních 8 členů LENS zahrnuje národní, resp. mezinárodní neutronová zařízení situovaná ve Francii, Německu, Maďarsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Devátým členem LENS se poté stalo Výzkumné centrum Jülich v Německu. Konsorcium LENS je otevřeno všem neutronovým zařízením, jež splní daná kvalifikační kritéria a jež poskytují mezinárodní otevřený přístup ke svým experimentálním zařízením a služby výzkumné komunitě. Jedná se o způsob, kterým LENS přispěje k evropské vědecké integraci.

 Soulad s vizí ESFRI

Konference LENS se konala v předvečer 68. plenárního zasedání ESFRI, na kterém se setkávají delegáti členských a asociovaných států EU odpovědní za agendu výzkumných infrastruktur. „Vítáme zahájení aktivit iniciativy LENS, koordinaci neutronových výzkumných infrastruktur v Evropě a jejich efektivnější využívání. Takovéto aktivity jsou v souladu s vizí ESFRI pro budoucí evropskou vědu.“ uvedl předseda ESFRI, Jan Hrušák.

Členové LENS