Prezentace aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2018

Vídeň, 11. září 2018 – Pod organizační záštitou rakouského předsednictví v Radě EU byla představena 5. strategická zpráva a aktualizace 2018 Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (dále jen „ESFRI“). Prezentace Cestovní mapy ESFRI 2018 byla uspořádána Rakouským federálním ministerstvem pro školství, vědu a výzkum v „Aula der Wissenschaften“ v úzké spolupráci s ESFRI a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace.

Cestovní mapa ESFRI 2018 je živým důkazem vysokého významu a potenciálu celoevropské spolupráce při rozvoji sdílené vize a dlouhodobě udržitelných perspektiv pro interoperabilní systém výzkumných infrastruktur, jakožto stěžejního aktiva Evropy. Cestovní mapa ESFRI 2018 představuje portfolio celkem 37 výzkumných infrastruktur, majících známku „ESFRI Landmark“ a provozovaných ve všech vědních oblastech, a dalších 18 „ESFRI projektů“, včetně 6 nových projektů výzkumných infrastruktur z oblastí energetiky, environmentálních věd, zdraví a potravin a sociálních a kulturních inovací.

Rozsáhlá analýza „krajiny“ výzkumných infrastruktur nastiňuje kontext nejvýznamnějších výzkumných infrastruktur, jež jsou k dispozici evropským vědcům a podnikatelům ve všech výzkumných doménách. Poprvé se přitom ESFRI zaměřilo rovněž na dopady, které mají výzkumné infrastruktury na vědní oblasti a rozvoj poznání v nich, a to prostřednictvím jejich multidisciplinárního využívání, jakož i otevřenosti a interoperability dat, která generují. V rámci Cestovní mapy ESFRI 2018 byly identifikovány také nové oblasti o vysokém strategickém potenciálu pro sociální a kulturní inovace.

Vzájemně propojený systém výzkumných infrastruktur, jenž bude jako celek schopný reagovat na velké společenské výzvy, je klíčovém aspektem strategie ESFRI, postavené na integraci znalostí dosažených výzkumnými pracovníky z různorodých vědních disciplín ve špičkových výzkumných infrastrukturách, které jsou vzájemně interoperabilní. Otázky dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur, jejich dopadů na inovace, rozvoje Otevřené vědy, jakož i nakládání s otevřenými daty jsou rovněž adresovány v Cestovní mapě ESFRI 2018.

Cestovní mapa ESFRI 2018 je kolektivním dílem více jak 250 osobností z celé Evropy, jež se zapojují do plenárních zasedání ESFRI a stálých i ad hoc ustavovaných pracovních skupin ESFRI a zahrnují i zástupce Evropské komise. Všichni z nich poskytují ESFRI své znalosti a analytické kapacity a účastní se debat za účelem formování společné vize evropských výzkumných infrastruktur, jež bude inspirovat evropskou vědní politiku orientovanou na maximalizaci konkurenceschopnosti Evropy ve světě.

Prezentace Cestovní mapy ESFRI 2018 se zúčastnili vysocí představitelé EU, delegáti do ESFRI, zástupci výzkumných infrastruktur a stakeholderů odpovědných za tvorbu politiky výzkumných infrastruktur na národní a regionální úrovni i média.

Více informací o Cestovní mapě ESFRI 2018 a jejím představení naleznete na internetových stránkách www.esfri.eu, http://www.esfri.eu/esfri-events/launch-2018-esfri-roadmap-research-infrastructures-europe a www.ec.europa.eu/research/esfri.