4. Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách – ICRI 2018

Vídeň, 12.–14. září 2018 – V rámci předsednictví Rakouska v Radě EU se uskutečnila 4. Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách (dále jen „ICRI 2018“). ICRI 2018 zorganizovaly Rakouské federální ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum společně s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace, přičemž konference se konala v prostorách bývalé císařské rezidence Hofburg a zástupcům stakeholderů z více než 50 zemí z celého světa umožnila strategickou debatu na vysoké úrovni k problematice mezinárodní spolupráce výzkumných infrastruktur na celosvětové úrovni.

ICRI 2018 byla zorganizována jakožto čtyřdenní konference a zaměřila se na širokou škálu témat, která souvisí s rozdílnými oblastmi tvorby politiky výzkumných infrastruktur. Hlavními problematikami, které byly v rámci ICRI 2018 diskutovány, se staly rozvoj výzkumných infrastruktur v horizontu dalších 30 let, mezinárodní spolupráce, resp. internacionalizace výzkumných infrastruktur provozovaných na národní úrovni, výzkumné infrastruktury z pohledu rozvoje lidských zdrojů a rovněž socioekonomické dopady výzkumných infrastruktur, jejich měření a komunikace těchto dopadů vůči odborné i laické veřejnosti.

Sekce ICRI 2018 věnovaná otázkám internacionalizace výzkumných infrastruktur byla zaměřena předně na problematiku mezinárodního přístupu k výzkumným infrastrukturám, a tedy sdílení jejich kapacit na mezinárodní úrovni, a to včetně posilování synergických efektů za účelem eliminace duplicit zařízení a služeb poskytovaných uživatelským komunitám. Sekce ICRI 2018 zaměřená na téma lidských zdrojů položila hlavní důraz na kariérní rozvoj managementu výzkumných infrastruktur a posilování znalostí a dovedností provozovatelů výzkumných infrastruktur, např. prostřednictvím mezinárodní mobility. Na další ze sekcí ICRI 2018 byly debatovány otázky socioekonomických dopadů výzkumných infrastruktur, včetně modelů pro jejich monitoring. Pozornost byla dále věnována také zvyšování socioekonomických přínosů výzkumných infrastruktur, komunikace významu výzkumných infrastruktur veřejnosti a rovněž posilování zapojení občanů do procesů tvorby politiky výzkumných infrastruktur. Mezi další témata, jež byla na ICRI 2018 debatována, náležely v neposlední řadě také e-infrastruktury, a to jak z pohledu jejich důležitosti pro nakládání s velkými objemy dat, tak pro oblasti digitalizace či kybernetiky.

ICRI 2018 byla 4. ročníkem celosvětové konference o výzkumných infrastrukturách, která se zaměřila na řadu aktuálních výzev tvorby politiky výzkumných infrastruktur. Veškeré bližší informace o zaměření konference, jejím organizačním týmu a programu jejích jednotlivých programových panelů naleznete na internetových stránkách ICRI 2018 https://www.icri2018.at/.

Aktuality