Na vysoké úrovni k výzkumné infrastruktuře „European Spallation Source“

Kodaň, 5. září 2018 – V dánské Kodani se uskutečnilo jednání na vysoké úrovni k řešení otázek, které souvisí s financováním dokončení konstrukční fáze výzkumné infrastruktury European Spallation Source (dále jen „ESS“) a jejích provozních nákladů v letech 2019 až 2025. Jednání bylo zorganizováno na platformě členských států právnické osoby ESS ERIC sdružující státy, které se podílí na konstrukci výzkumné infrastruktury ESS a předpokládají své zapojení i do její provozní fáze.

Hlavním předmětem zasedání byla diskuze nad způsobem úhrady dosud nezabezpečených finančních prostředků, které jsou nezbytné pro dokončení konstrukční fáze výzkumné infrastruktury ESS. Jedná se o finanční prostředky ve výši 5,7 % konstrukčních nákladů, jež dosud nebyly alokovány mezi členské státy právnické osoby ESS ERIC (tzn. 105 mil. EUR z 1 843 mil. EUR v cenách roku 2013), a dále finanční prostředky, které jsou potřeba pro naplnění bezpečnostních prvků za účelem dodržení mezinárodních požadavků týkajících se zvýšených nároků na provoz zařízení nakládajících s radiací (tzn. 135 mil. EUR v cenách roku 2013). Dané finanční prostředky jsou nezbytné k dokončení konstrukční fáze výzkumné infrastruktury ESS a zahájení realizace jejích vědeckých programů v roce 2023. Současně byl projednán také rozpočtový rámec počátečních provozních nákladů výzkumné infrastruktury ESS na léta 2019 až 2020 ve výši 60 mil. EUR (2019), resp. 90 mil. EUR (2020) a celkových provozních nákladů v letech 2019 až 2025 v souhrnné výši 891 mil. EUR (vše v cenách roku 2013).

ČR, zastoupená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na zasedání podpořila návrh naleznout společné rozpočtové řešení, které umožní financovat počáteční provozní fázi výzkumné infrastruktury ESS v uvedeném rozpočtovém výhledu pro léta 2019 až 2020 a dokončení její konstrukce v plánovaném časovém harmonogramu a v technologickém rozsahu tak, aby byla být v roce 2023 zahájena realizace vědeckých programů ESS a v roce 2026 zahájena i plná operační fáze. Projednány byly finanční modely zajištění potřebných rozpočtových prostředků, přičemž finální rozhodnutí by mělo být členskými státy právnické osoby ESS ERIC přijato na 14. zasedání Rady ESS ERIC ve dnech 3. až 4. prosince 2018.

ESS je evropskou výzkumnou infrastrukturou budovanou ve švédském Lundu a hoštěnou Švédskem ve spolupráci s Dánskem. Stěžejní technologií ESS bude světově nejvýkonnější spalační neutronový zdroj produkující intenzivní svazky neutronů pro experimentální zařízení ESS ke studiu struktury a dynamiky hmoty na velmi široké škále prostorového rozlišení a energií. ČR je jedním z celkem 13 členských států právnické osoby ESS ERIC a její zapojení do konstrukce výzkumné infrastruktury ESS je zabezpečováno Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury ESS Scandinavia-CZ a komplementárního projektu financovaného za využití Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Mandatorní členské poplatky ČR do právnické osoby ESS ERIC jsou hrazeny přímo ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.