FAIR – zkoumej vesmír v laboratoři

Projekt zařízení pro výzkum antiprotonů a iontů FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), budovaného v německém Darmstadtu Helmholzovým centrem pro pokročilá bádání GSI, zveřejnil na serveru Youtube své nové pětiminutové popularizační video pod názvem FAIR – zkoumej vesmír v laboratoři (FAIR – Explore the Universe in the Laboratory).

Jádrem velké výzkumné infrastruktury FAIR je světové unikátní částicový urychlovač s obvodem 1100 m. Na projektu se podílí devět zemí, své experimenty zde v příštích letech plánují tři tisícovky vědců z 53 zemí včetně ČR, která dodává rovněž část technologického vybavení (v rámci projektu FAIR-CZ, jeden z mladých členů českého týmu je rovněž zachycen na zmíněném videu). Experimentální spolupráce budou probíhat ve čtyřech hlavních oblastech, nazvaných NUSTAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions), CBM (Compressed Baryonic Matter), PANDA (Antiproton Annihilation in Darmstadt) a APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications). Data z experimentů budou shromažďována a analyzována v jednom z energeticky nejúspornějších počítačových center na světě, jehož jádrem je superpočítač Green IT Cube, používat bude i speciálně uzpůsobené vodní chlazení počítačových komponentů.

Zmiňme alespoň některé z otázek, na které bude FAIR hledat odpovědi:

  • Jakým způsobem vznikají těžké prvky v hvězdách a při jejich explozích?
  • V jaké podobě existuje hmota v neutronových hvězdách, neobvykle hustých pozůstatcích po explozích supernov?
  • Jak nám může antihmota pomoci porozumět hmotě a elektrosilné jaderné síle?
  • Které základní symetrie určují náš svět?
  • Jaké vlastnosti má vysoce hustá plazma uvnitř obřích planet?
  • Jak můžeme používat částice k léčbě nemocí a chránit kosmonauty před kosmickým zářením?
  • Lze použít iontových svazků k žádoucím změnám vlastností materiálů?

Podle vědeckého ředitele GSI/FAIR Prof. Dr. Paola Giubellina je také jedním z hlavních úkolů infrastruktury FAIR zajistit školení a možnosti rozvoje mladým vědcům a inženýrům. Připomeňme, že pracovníci GSI během čtyř desítek let existence ústavu již mimo jiné objevili šest nových prvků Mendělejevovy periodické tabulky (s atomovými čísly 107-112) a připravili způsob léčby nádorů s použitím těžkých iontů.

Aktuality