Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty

FAIR-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


Mezinárodní urychlovač FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je novou evropskou výzkumnou infrastrukturou budovanou pro oblast jaderné a hadronové fyziky u německého Darmstadtu jako součást kapacit GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. FAIR-CZ zastřešuje výzkum výzkumných organizací ČR v jaderné a hadronové fyzice a v jaderné astrofyzice v 3 výzkumných pilířích FAIR – CBM (Compressed Baryonic Matter), PANDA (Anti Proton Annihilation at Darmstadt) a NuSTAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions). V rámci 4. výzkumného pilíře FAIR – APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications) – jsou zahrnuty české výzkumné aktivity v biofyzice a radiobiologii.

Služby FAIR-CZ zahrnují poskytování výzkumné infrastruktury v ČR pro vývoj a konstrukci experimentálního vybavení pro FAIR, koordinaci přístupu k výzkumu na zařízeních FAIR, přístup k novým technologiím vyvinutým v rámci projektů řešených ve všech 4 výzkumných pilířích FAIR a provozování výpočetního centra v hostitelské instituci, které bude sloužit jako národní Tier3 centrum výpočetních sítí GRID. FAIR bude hrát po svém dokončení vedoucí roli v oblasti jaderného a hadronového výzkumu ve světě po několik příštích desetiletí. FAIR bude jedinečný zejména díky produkci vysoce stlačeného plasma pomocí intensivních svazků relativistických těžkých iontů nebo produkci unikátních svazků antiprotonů v akumulačních prstencích. Účast ČR ve FAIR by mohla být v budoucnu ve formě přidruženého členství, respektive v rámci středoevropského konsorcia ČR, Maďarska, Rakouska a Slovenska, jež by se stalo přidruženým členem FAIR.

Budoucí rozvoj

Pro experimenty na FAIR je potřeba vybudovat řadu složitých detektorových systémů. ECAL (Electromagnetic Calorimeter) pro experiment HADES@FAIR a PSD (Projectile Spectator Detector) pro experiment CBM jsou hlavní plánované české příspěvky do CBM pilíře FAIR. Výzkumná komunita ČR dále přispěje k detektorovým systémům pro PANDA pilíř vývojem a výrobou komponent křemíkového dráhového detekčního systému, PbWO4 scintilátorů, čerenkovského detektoru typu RICH pro identifikaci částic, polarizovaného terče a systému data akvizice. První experimenty na FAIR se očekávají v roce 2018.

Socioekonomické přínosy

Podniky ČR profitují ze zapojení výzkumné komunity ČR do FAIR a díky dodávkám sofistikovaných výzkumných instrumentů pro FAIR zlepšují úroveň svých technologických znalostí. Konkrétními příklady jsou vývoj nových křemíkových senzorů s vysokou hustotou pixelů a vysokou radiační odolností, vývoj speciálních optických systémů pro kalorimetry, masivní produkce PbW04 scintilátorů, dodávky komponent pro velmi vysoké vakuum nebo hardwarová a softwarová řešení pro extrémně vysoké datové toky a velké objemy zpracovávaných dat.

 

Aktuality