Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty

FAIR-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


Mezinárodní urychlovač FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je novou evropskou výzkumnou infrastrukturou budovanou pro oblast jaderné a hadronové fyziky u německého Darmstadtu jako součást kapacit GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. FAIR-CZ zastřešuje výzkum výzkumných organizací ČR v jaderné a hadronové fyzice a v jaderné astrofyzice v 3 výzkumných pilířích FAIR – CBM (Compressed Baryonic Matter), PANDA (Anti Proton Annihilation at Darmstadt) a NuSTAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions). V rámci 4. výzkumného pilíře FAIR – APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications) – jsou zahrnuty české výzkumné aktivity v biofyzice a radiobiologii.

Služby FAIR-CZ zahrnují poskytování výzkumné infrastruktury v ČR pro vývoj a konstrukci experimentálního vybavení pro FAIR, koordinaci přístupu k výzkumu na zařízeních FAIR, přístup k novým technologiím vyvinutým v rámci projektů řešených ve všech 4 výzkumných pilířích FAIR a provozování výpočetního centra v hostitelské instituci, které bude sloužit jako národní Tier3 centrum výpočetních sítí GRID. FAIR bude hrát po svém dokončení vedoucí roli v oblasti jaderného a hadronového výzkumu ve světě po několik příštích desetiletí. FAIR bude jedinečný zejména díky produkci vysoce stlačeného plasma pomocí intensivních svazků relativistických těžkých iontů nebo produkci unikátních svazků antiprotonů v akumulačních prstencích. Česká republika je od března 2019 přidruženým (aspirantským) členem FAIR.

Budoucí rozvoj

Pro experimenty na FAIR je potřeba vybudovat řadu složitých detektorových systémů. ECAL (Electromagnetic Calorimeter) pro experiment HADES@FAIR a PSD (Projectile Spectator Detector) pro experiment CBM jsou hlavní plánované české příspěvky do CBM pilíře FAIR. Výzkumná komunita ČR dále přispěje k detektorovým systémům pro PANDA pilíř vývojem a výrobou komponent křemíkového dráhového detekčního systému, PbWO4 scintilátorů, čerenkovského detektoru typu RICH pro identifikaci částic, polarizovaného terče a systému data akvizice. První experimenty na FAIR se očekávají v roce 2018.

Socioekonomické přínosy

Podniky ČR profitují ze zapojení výzkumné komunity ČR do FAIR a díky dodávkám sofistikovaných výzkumných instrumentů pro FAIR zlepšují úroveň svých technologických znalostí. Konkrétními příklady jsou vývoj nových křemíkových senzorů s vysokou hustotou pixelů a vysokou radiační odolností, vývoj speciálních optických systémů pro kalorimetry, masivní produkce PbW04 scintilátorů, dodávky komponent pro velmi vysoké vakuum nebo hardwarová a softwarová řešení pro extrémně vysoké datové toky a velké objemy zpracovávaných dat.