Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty

FAIR-CZwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Slezská Univerzita v Opavě
  • Univerzita Karlova v Praze

Mezinárodní urychlovač FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je novou evropskou výzkumnou infrastrukturou pro výzkum atomových jader a antiprotonů  jako součást kapacit GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt.

FAIR-CZ zastřešuje výzkum výzkumných organizací ČR v jaderné a hadronové fyzice:

  • CBM (Compressed Baryonic Matter)
  • PANDA (Anti Proton Annihilation at Darmstadt)
  • Nu – STAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions)
  • APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications) – jsou zahrnuty české výzkumné aktivity v biofyzice a radiobiologii.

Pro experimenty na FAIR je potřeba vybudovat řadu složitých detektorových systémů. ECAL (Electromagnetic Calorimeter) pro experiment HADES@FAIR a PSD (Projectile Spectator Detector). První experimenty na FAIR se očekávají po roce 2019.

Přečtěte si více o FAIR – urychlovač pro výzkum atomových jader.