ČR v konsorciu ECRIN-ERIC

Dne 1. ledna 2018 se Česká republika stala členem konsorcia ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructrure Network).

Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury – ERIC (European Research Infrastructure Consortium) – je právní rámec EU vymezující principy řízení a financování výzkumných infrastruktur, který vznikl v roce 2009. ECRIN-ERIC je jedenáctým konsorciem, jehož se ČR stala členem. Podrobnosti najdete na stránce ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury).

ESFRI