Třetí zasedání výboru SAC projektu FAIR-CZ

Třetí výroční zasedání Vědeckého poradního výboru (SAC) velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ proběhlo v konferenčním centru MFF UK Profesní dům na Malostranském náměstí v Praze 31. ledna 2018. Projekt FAIR-CZ je českým příspěvkem k výstavbě a provozu Laboratoře pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR), budované u německého Darmstadtu v rámci areálu GSI (Helmholtzovo centrum pro výzkum s těžkými ionty). Projekt zastřešuje konsorcium výzkumných organizací a vysokých škol vedených Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF AV ČR, v. v. i.). Zasedání, vedeného v angličtině, se zúčastnili všichni tři mezinárodní vědečtí členové SACu: Prof. Dr. Paolo Giubellino, společný vědecký výkonný ředitel pro GSI/FAIR, dále Prof. Dr. James Rittman a Prof. Dr. Joachim Stroth.

Vlastnímu jednání předcházela exkurze v pražském provozu urychlovače Mikrotron (ÚJF), kde bylo členům SACu prezentováno ozařování a následné testy PWO krystalů pro projekt PANDA (FAIR). Exkurze poté pokračovala na FJFI ČVUT, kde se členové SACu seznámili s vývojem křemíkových dráhových detektorů ve skupině prom. fyz. Václava Vrby, CSc.

Na zasedání SACu účastníky nejprve přivítali RNDr. Andrej Kugler, CSc. (ÚJF), vedoucí projektu FAIR-CZ, a RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel ÚJF, který představil současné aktivity i budoucí plány ÚJF. Zástupce ředitele ÚJF Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. spolu s vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ÚJF Ing. Naděždou Witzanyovou shrnuli historii, současný stav a výhledy projektu FAIR-CZ. O českém příspěvku k projektu HADES (ECAL) v rámci infrastruktury FAIR mluvil RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (ÚJF), o českém příspěvku k projektu CBM Ing. Vasily Mikhaylov (ÚJF). Prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc. (MFF UK) představil český příspěvek k projektu PANDA a uvedl rovněž stručně historii změny výrobce krystalů pro projekt, kterým se nově stala česká firma Crytur. Podrobně situaci představil Ing David Petrýdes, Ph.D. (Crytur). Ing. Marie Davídková, Ph.D. (ÚJF) přiblížila český příspěvek k projektu BIOMAT (APPA) a Ing. Vratislav Chudoba, PhD. (Slezská univerzita v Opavě) český příspěvek k projektu NuSTAR.

Každý příspěvek byl ukončen diskusí, v níž byli velmi aktivní zejména zahraniční účastníci. Nechali si podrobně objasnit současnou technicko-administrativní problematiku projektu a otázky spojené s výrobou krystalů, přispěli rovněž svými radami.

FAIR-CZ je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU.

FAIR-CZ

 

Aktuality