Detektor ECAL téměř dokončen

Pracovníci Ústavu jaderné fyziky AV ČR dokončují v německém Darmstadtu instalaci modulů detektoru ECAL, který bude sloužit jako součást spektrometru HADES v projektu FAIR (projekt české účasti na něm nese akronym FAIR-CZ).

Podpůrná konstrukce detektoru ECAL byla dodána a instalována koncem srpna 2017. Již během září začali pracovníci ÚJF instalovat do rámu jednotlivé moduly detektoru ECAL. Velmi brzy byla dokončena instalace prvních dvou sektorů (na fotografii vlevo), rovněž instalace třetího sektoru byla díky dobré organizaci a předchozí přípravě téměř dokončena ještě před koncem roku 2017 (na fotografii vpravo).

Během první poloviny roku 2018 navštíví vědci z ÚJF ještě několikrát Darmstadt, aby uvedli ECAL do provozu se všemi čtyřmi sektory a detektor tak bylo možné použít k získání dat z prvního experimentu HADES, který proběhne ve druhé polovině roku 2018 ve fázi 0 projektu FAIR.

Aktuality