Publikace k dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur

Ve druhém svazku edice ESFRI Scripta byl v říjnu 2017 publikován výstup z pracovní skupiny pro dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur. Expertní skupina ESFRI vytvořila sadu doporučení, která tvoří vstup do akčního plánu, který EK předloží na jednání Rady pro konkurenceschopnost v prosinci 2017 a bude tvořit základ pro politickou diskuzi k zajištění dlouhodobé udržitelnosti páteřní sítě výzkumných infrastruktur (včetně e-Infrastruktur). Výsledných 7 hlavních doporučení, která jsou co do závažnosti rovnocenná, je rozpracováno do 35 specifických doporučení, která jsou v textu dovysvětlena a proložena příklady dobré praxe.  Důležité je, že zajištění dostatečných finančních zdrojů pro provoz a obnovu výzkumných infrastruktur je sice nutným, ale nikoliv dostačujícím předpokladem pro dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur.

Dokument ke stažení zde: http://www.esfri.eu/sites/default/files/u4/ESFRI_SCRIPTA_TWO_PAGES_19102017_1.pdf