Postoje veřejnosti ke klimatické změně – ESS 8 na Vědeckém klimatickém fóru

Dne 30. srpna 2017 se v kanceláři OSN, Železná 24, Praha 1 uskutečnilo Vědecké klimatické fórum, které reflektovalo vědecké, politické i mediální trendy týkající se změny klimatu.

Na fóru vystoupili

Mgr. et. Mgr. Klára Plecitá, PhD., Sociologický ústav AV ČR, výsledky mezinárodního šetření European Social Survey Round 8 (postoje české veřejnosti ke klimatické změně)

Mgr. Renata Svobodová, FSS Masarykovy univerzity, výsledky výzkumu Změny klimatu očima české veřejnosti

Mgr. Alexander Ač, PhD., CzechGlobe, současné globální diskuse vědců o změně klimatu (komentář publikovaný v Nature aj.)

Komentáře

RNDr. Radim Tolasz, PhD., ČHMÚ, IPCC

PhDr. Taťána Míková, Česká televize

Úvod diskuse

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., COŽP, stav a perspektivy debaty o změně klimatu v ČR

Moderátorem setkání byl Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN

ESS CZ