Na tokamaku COMPASS se konala mezinárodní letní škola fyziky plazmatu SUMTRAIC

Na Tokamaku COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR proběhla na přelomu srpna a září dvoutýdenní mezinárodní letní škola experimentální fyziky plazmatu SUMTRAIC (Summer Trainning Course). Této každoroční akce se účastnilo 16 univerzitních studentů ze 7 zemí (Švédsko, Rusko, Maďarsko, Itálie atd.), přičemž zájem zahraničních studentů tradičně převyšuje kapacitu kurzu.

Studenti jsou rozděleni do několika skupin podle témat a pod dohledem vědeckých pracovníků pracují na zadaných úkolech a přímo se účastní experimentu na tokamaku COMPASS. Jejich úkolem bylo splnit výzkumné úkoly a výsledky své práce na závěr prezentovat a obhájit. Výhodou těchto akci je tak nejen kontakt s reálným vědeckým prostředím a konzultace s odborníky, ale také možnost okusit práci vědců a atmosféru vědeckého pracoviště.

Mezinárodní letní a zimní školy experimentální fyziky a provozu tokamaku patří k akcím, které mají dlouhou historii i mezinárodní renomé. Absolvovalo je během poslední dekády již nespočet studentů a mladých vědců z celého světa.  „Pro studenty se jedná ve světovém měřítku o jedinečnou možnost, jak se seznámit s reálným prostředím tokamaku a získat praktické znalosti o přípravě experimentů, provozu velké mezinárodní výzkumné infrastruktury, analýze naměřených dat a zejména pak zkušenosti z prezentace výsledků“, vysvětluje RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

Vzdělávání a odborná příprava nové generace vědeckých pracovníků a inženýrů tvoří důležitou součást přípravy a realizace pokročilých jaderných systémů – budoucích zdrojů energie, jako je např. projekt mezinárodního tokamaku ITER.

Aktuality