Výsledky výzkumu

Velké výzkumné infrastruktury zabezpečují špičkové prostředí pro excelentní vědu. Díky infrastrukturám má vědecká komunita přístup k nejnovějším zařízením, vysoce vybaveným laboratořím, sdílí kapacity zdrojů, má k dispozici řady výsledků měření  nebo nových zjištění. Všechny tyto vybavení a výstupy z výzkumů jsou velmi technologicky i finančně náročné, proto je nutné je efektivně sdílet. Nutnost finanční podpory si uvědomuje jak Česká republika, tak i Evropská unie, která podporu výzkumných infrastruktur zařadila do svých strategických cílů.

 

Výsledky výzkumů:

Zařízení z rodiny CzechLight získalo americký patent

Výzkumní pracovníci oddělení Optických sítí sdružení CESNET vyvinuli řešení, které nyní získalo patentovou ochranu. Patentový úřad Spojených států amerických vydal patent na zařízení z rodiny pokročilých fotonických řešení pro přenos a zpracování optických signálů CzechLight, kterou odborníci sdružení dlouhodobě rozvíjí.

Rodina zařízení CzechLight, do níž patří i toto řešení, umožňuje dosahovat optimální konfigurace optické vrstvy sítě pomocí uplatňování konceptů NIL (Nothing in Line) a CEF (Customer Empovered Fiber). Tato technologie také umožňuje pomocí SDN (Software Defined Networking) pro vrstvu L0 efektivně sdílet kapacitu optických vláken a zároveň nabízet další pokročilé služby, jako jsou lambda služby a fotonické služby. Lambda služby jsou založeny na přenosu optického signálu mezi koncovými body přes plně transparentní kanály vlnového multiplexu. Fotonické služby umožňují čistě optický přenos bez konverze na elektrický signál. Jsou tak určeny pro nejnáročnější aplikace.

Sdružení CESNET nyní hledá další zájemce o výrobu a nasazení zařízení rodiny CzechLight.