E-infrastruktura CESNET

cesnet

CESNET – webové stránky

Hostitelská instituce: CESNET, z. s. p. o., Praha


CESNET je unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj ČR, která představuje transparentní prostředí pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat, pro subjekty zabývající se výzkumem a vývojem.

Mezi hlavní složky e-infrastruktury CESNET patří:

  • národní komunikační infrastruktura
  • národní gridová infrastruktura
  • datová úložiště
  • prostředí pro spolupráci distribuovaných týmů

Tyto hlavní části e-infrastruktury jsou doplněny o další nástroje a služby jako např. řízení přístupu ke zdrojům a nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochranu dat.

CESNET vytváří komunikační a informační základnu pro výzkum a vývoj na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez nichž moderní výzkum a vývoj nemůže být prováděn.