E-infrastruktura CESNET

CESNET – webové stránky

Hostitelská instituce: CESNET, z. s. p. o., Praha


CESNET je unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj ČR, která představuje transparentní prostředí pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat pro subjekty zabývající se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Mezi hlavní složky e-infrastruktury CESNET patří vysoce výkonná národní komunikační infrastruktura, národní gridová infrastruktura, datová úložiště a prostředí pro spolupráci distribuovaných týmů. Tyto hlavní části e-infrastruktury jsou doplněny o další nástroje a služby jako např. řízení přístupu ke zdrojům a nástroje pro zajištění bezpečné komunikace a ochranu dat. CESNET má více než 20 let zkušeností s poskytováním vysoce kvalitních, flexibilních, bezpečných a spolehlivých komplexních ICT služeb pro výzkumnou komunitu ČR, které jsou na plně srovnatelné úrovni s obdobnými zahraničními e infrastrukturami. V mezinárodním kontextu je CESNET součástí panevropské páteřní sítě GÉANT a součástí panevropské gridové infrastruktury EGI.

Budoucí rozvoj

Rozvoj e-infrastruktury CESNET bude spočívat ve vlastní inovaci výzkumné infrastruktury a rozvoji a experimentálním provozu jejích nových komponent. Ve všech těchto oblastech bude kladen stěžejní důraz na požadavky a potřeby uživatelů a globální trendy v ICT, zejména pokud se jedná o bezpečnost uživatelů, ochranu dat, hospodářskou efektivitu nebo dopad na životní prostředí.

Socioekonomické přínosy

CESNET vytváří komunikační a informační základnu pro výzkum a vývoj na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez nichž moderní výzkum a vývoj nemůže být prováděn. CESNET má pozitivní vliv na snížení nerovnováhy mezi jednotlivými regiony ČR způsobené rozdílnou rychlostí vývoje a dostupností nových technologií pro výzkumnou komunitu. Vyšší produktivita v oblasti výzkumu a vývoje má dále přímý pozitivní dopad na podnikání a ekonomiku obecně. Mimo to e infrastruktura CESNET napomáhá rozšiřovat spektrum znalostí a zvyšovat úroveň vzdělávání v oblastech ICT v tom nejširším slova smyslu.