Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha pro výzkum materiálů

SPL-MSBwebové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova


SPL-MSB je spojením úspěšné české Laboratoře optické dráhy pro výzkum materiálů (MSB) v Terstu a jejího dosavadního většinového provozovatele Laboratoře fyziky povrchů (SPL) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Nabízí přístup ke svým zařízením skrze jednotný portál mezinárodní výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC (Central-European Research Infrastructure Consortium), která spojuje zdroje 9 evropských zemí a je otevřena výzkumným pracovníkům z celého světa prostřednictvím pravidelných soutěží s nezávislým peer-review hodnocením.

Zařízení zahrnují celou škálu fotoelektronových spektroskopií včetně špičkového NAP XPS, které umožňuje zkoumání chemicky aktivních povrchů během reakcí v pracovní atmosféře do 20 mbar.  K výzkumu také nenahraditelně přispívá MSB metodami založenými na synchrotronovém záření (rezonanční fotoemise a NEXAFS). V režimu otevřeného přístupu poskytuje SPL-MSB také řádkovací elektronovou mikroskopii o rozlišení 1.5 nm a s rentgenovou analýzou složení. V rámci vnitřního výzkumu a partnerských spoluprací nabízí výzkumná infrastruktura také spektroskopii iontového rozptylu, elektronovou difrakci, řádkovací tunelovou mikroskopii, termodesopční spektrometrii, litografii pomocí fokusovaného iontového svazku a mikroskopii atomárních sil umožňující elektrochemickou analýzu v kapalinách.

Aktuality