Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha pro výzkum materiálů

SPL-MSB – webové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova


SPL-MSB je spojením úspěšné české Laboratoře optické dráhy pro výzkum materiálů (MSB) v Terstu a jejího dosavadního většinového provozovatele – Laboratoře fyziky povrchů (SPL) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Nabízí přístup ke svým zařízením skrze jednotný portál mezinárodní výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC (Central‑European Research Infrastructure Consortium), která spojuje zdroje 9 evropských zemí a je otevřena výzkumným pracovníkům z celého světa prostřednictvím pravidelných soutěží s nezávislým peer-review hodnocením. Excelence SPL-MSB vychází z odbornosti SPL, nejkomplexnější laboratoře pro výzkum povrchů v ČR, která dlouhodobě provozuje řadu zařízení pro výzkum materiálů, fyziku a chemii povrchů, katalýzu a studium organických molekul. Tato zařízení zahrnují celou škálu fotoelektronových spektroskopií, ke kterým nenahraditelně přispívá MSB metodami založenými na synchrotronovém záření (rezonanční fotoemise a NEXAFS). SPL-MSB poskytuje spektroskopii iontového rozptylu, elektronovou difrakci, řádkovací tunelovou mikroskopii, termodesopční spektrometrii, řádkovací elektronovou mikroskopii s rentgenovou analýzou a litografií pomocí fokusovaného iontového svazku a mikroskopii atomárních sil umožňující elektrochemickou analýzu v kapalinách. SPL poskytuje uživatelům přístup k pokročilým metodám výzkumu povrchů a expertní podpoře ze strany personálu SPL. Zařízeními nabízenými v módu otevřeného přístupu české a mezinárodní výzkumné komunitě jsou fotoelektronová spektroskopie ve vysokých tlacích NAPXPS (Near Ambient Pressure Photoelectron Spectrometer), úhlově rozlišená fotoelektronová spektroskopie a difrakce XPS/XPD, řádkovací elektronový mikroskop s autoemisní katodou FESEM a optická dráha pro výzkum materiálů MSB (Materials Science Beamline) na synchrotronu Elettra.

Budoucí rozvoj

Roku 2018 bude v pražských prostorách SPL naistalováno revoluční zařízení APSTM (Ambient Pressure Scanning Tunnelling Microscope) rozšiřující stávající NAPXPS. MSB získá modernizovaný vakuový systém. Na tyto aktivity může poté navázat rovněž vybudování nové laboratoře optické dráhy NAPXPS na novém synchrotronu Solaris v polském Krakově.

Socioekonomické přínosy

SPL-MSB umožňuje výzkum katalýzy, který vedl k vyvinutí inovativních nanokatalyzátorů pro technologie palivových článků. Ty jsou nyní chráněny 7 mezinárodními patenty a SPL připravuje jejich vstup na trh. V rámci CERIC-ERIC přispívá SPL-MSB k vývoji strategie pro nakládání s duševním vlastnictvím a citlivými daty, transferu technologií a pro rozvoj vztahů s průmyslovou sférou. Prolínáním vědecké odbornosti s technologickým zaměřením přispívá SPL-MSB k rozvoji strategického evropského portfolia energetických technologií.