Volný přístup

Velké výzkumné infrastruktury nabízejí unikátní prostředí pro vědecký výzkum. Zpřístupňují technologicky i finančně náročné nejnovější zařízení, laboratoře, možnost sdílet velkokapacitní zdroje, výsledky měření či jiných výstupů. Proto je přístup k řadě zařízení, zdrojů nebo výstupů v režimu volného přístupu (open access), pokud je to z podstaty infrastruktury možné. Podmínkou je využití pro výzkumné účely nebo inovace.

Přečtěte si:  Co jsou výzkumné infrastruktury

Vědecký výzkum

 Přehled infrastruktur podle oborů.

Odborná veřejnost

Některé výstupy jsou ze své podstaty zajímavé i pro odbornou veřejnost.

Informatika

IT4Innovations národní superpočítačové centrum –  ESPRESO (ExaScale PaRallel FETI SOlver)

Knihovna obsahující:

  • masivně paralelní řešiče řídkých lineárních soustav
  • zaměřující se na diskretizaci kontinua metodou konečných prvků nebo metodou hraničních prvků a nástroje podporující́ návaznost na řešiče typu FETI

Humanitní a společenské vědy

Archeologický informační systém České republiky Internetová databáze terénních archeologických výzkumů 

Česká literární bibliografie – přístup do databází

Aplikace Českého národního korpusu

  • KonText – základní nástroj pro práci s korpusy
  • SyD – určen pro průzkum variant v coučasném jazyce, tak i v jeho vývoji
  • Morfio – pro vyhledávání slovotvorných vztahů
  • KWords – analyzuje slova v zadaném textu
  • Treq – vyhledávání překladových ekvivalentů v oboustranných česko-cizojazyčných slovnících

LINDAT/CLARIN jazykové aplikace https://lindat.mff.cuni.cz/cs/sluzby

RIDICS Vokabulář webový –  přístup ke slovníkům a nástrojům k poznání historické češtiny

Přístup k datům SHARE časosběrná databáze mikrodat o zdraví, sociálně-ekonomickém postavení a společenských a rodinných vazbách

 

Enviromentální vědy

CzechGeo/EPOS Datový portál seismických dat

 

Soukromý sektor

Soukromé podniky mohou v rámci své výzkumné činnosti nebo inovací využívat vybavení a služeb velkých výzkumných infrastruktur, vždy záleží na určených podmínkách.

 

Aktuality