Redakční rada

PhDr. Lukáš Levák – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Jan Gruntorád, CSc. – CESNET
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. – Univerzita Karlova
Ing. Ondřej Hradil – Středoevropský technologický institut v Brně
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Doc. Radislav Sedláček, Ph.D. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně
Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. – VŠB – Technická univerzita Ostrava
 

Účast v Redakční radě webu je otevřena i dalším zájemcům z řad velkých výzkumných infrastruktur.

Aktuality