Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SHARE-CZlogo_sharewebové stránky

Hostitelská instituce: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.


SHARE-CZ je český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Jedná se o multidisciplinární, mezinárodní a longitudinální databázi mikrodat týkajících se zdraví, socioekonomického postavení, sociálních a rodinných vazeb. Výsledkem je unikátní a volně přístupný soubor dat poskytující informace o stavu, historii a budoucím vývoji české a evropské společnosti.

Od roku 2004 je projekt SHARE longitudinálním (panelovým) sběrem dat, opakujícím se každé 2 roky. Primárním cílem projektu je vytvoření hlavního dotazníku zaznamenávajícího informace o 6 000 respondentech ve věku 50+ let a jejich partnerech v každé zemi.

Přístup k datům SHARE

Aktuality