Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů

LNSMlnsmwebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.


LNSM poskytuje infrastrukturní služby pro výzkum a vývoj širokého spektra anorganických nanomateriálů (polovodičů, kovů a keramik) a nanostruktur (částic, drátů, rozhraní, monovrstev, tenkých vrstev a materiálů s nanostrukturami v objemu).

LNSM připravuje tenké křemíkové a diamantové vrstvy nebo nanostruktury, uhlíkové nanotrubky, grafen či kompozity, objemové nanokrystalické kovové slitiny a kompozity či nanočástice oxidů kovů. Zahrnuje také další kroky přípravy součástek, včetně přípravy struktur optickou a elektronovou litografií, reaktivním iontovým leptáním, iontovým obráběním a následné kontaktování struktur. Vzorky je možno charakterizovat nejmodernějšími mikroskopickými technikami.

 

 

Aktuality