Institut Laue-Langevin

ILL-CZwebové stránkyneutrons

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova


ILL-CZ zabezpečuje dlouhodobé členství ČR v Institutu Laue-Langevin (ILL) v Grenoble, který disponuje nejsilnějším stacionárním zdroji neutronů na světě.

Uživatelům je v ILL k dispozici více než 40 unikátních přístrojů, zahrnující všechny obory neutronového rozptylu, jakými jsou jaderná a částicová fyzika, difrakce, maloúhlový rozptyl, studium dynamiky atomárních soustav průletovou metodou nebo pomocí spektrometrů s vysokým rozlišením a tříosých spektrometrů.