Cherenkov Telescope Array

logo-cherenkov_telescope_arrayCTA-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


CTA je výzkumná infrastruktura evropské i světové astročásticové fyziky, která umožní objev velikého množství nových astrofyzikálních zdrojů záření gama a výzkum jejich vlastností. Na návrhu a přípravě CTA se významně podílí i výzkumná komunita ČR (CTA-CZ), a to zejména vývojem zrcadel pro dalekohledy a vyhodnocováním vhodné lokace pro umístění observatoře. Součástí českého zapojení je i účast v organizačních strukturách, expertních panelech a výzkumných skupinách CTA. Výzkumná komunita ČR za účelem hledání vhodného místa pro umístění CTA vyvinula celo-oblohové kamery a inovované metody pro analýzu satelitních snímků. V monitorování atmosféry bude výzkumná komunita ČR pokračovat i během provozu CTA, kdy systém kamer dodaný ČR bude spolu s českými robotickými dalekohledy určovat pokrytí oblohy oblačností v reálném čase během pozorování. V optické laboratoři na Univerzitě Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. probíhá výroba a testy prototypů zrcadel a vzorků optických povrchů a čeští optici vyvíjejí technologie pro budoucí produkci zrcadel pro tzv. Small Size Telescopes (SST) CTA. Využívají přitom zkušenosti získané na Observatoři Pierra Augera. Významná je i spolupráce s výzkumnou infrastrukturou CESNET při zajišťování výpočetních prostředků pro CTA.

Budoucí rozvoj

Observatoř CTA se nachází na začátku své konstrukční fáze, která je plánovaná na léta 2016 až 2020. Brzy tedy budou učiněna závěrečná inženýrská a manažerská rozhodnutí ohledně přesné polohy, rozložení dalekohledů a jejich technické realizace, aby výroba všech součástí CTA mohla začít zároveň s přípravou zvolených lokalit (ostrov La Palma, který je součástí Kanárských ostrovů, a lokalita Paranal v Chile). Tyto úkoly zahrnují na jedné straně zemní práce, výstavbu infrastruktury a inženýrských sítí a na straně druhé výrobu experimentálních prvků, jakými jsou dalekohledy, zrcadla, kamery a celá řada dalších pomocných zařízení. Česká výzkumná komunita bude pokračovat v započatých aktivitách, především v přípravě několika systémů pro kalibraci observatoře a ve vývoji, výrobě a instalaci zrcadel dalekohledů SST.

Socioekonomické přínosy

ČR se na CTA podílí zejména dodávkami zrcadel, zodpovědností za optický systém teleskopů a vývojem atmosférických zařízení v podobě plně autonomních teleskopů FRAM a celo-oblohových kamer. Účast v CTA je pro ČR významná z pohledu vývoje optických prvků a zajištění excelentní úrovně astročásticové fyziky ve výzkumných organizacích ČR.