Cherenkov Telescope Array

logo-cherenkov_telescope_arrayCTA-CZ  webové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Univerzita Karlova
  • Univerzita Palackého v Olomouci

Cherenkov Telescope Array (CTA) je výzkumná infrastruktura světové astročásticové fyziky, která umožní objev velikého množství nových astrofyzikálních zdrojů vysokoenergetického záření gama a výzkum jejich vlastností. Zatímco dnes je těchto zdrojů známo kolem stovky, CTA umožní pozorování kolem tisíce takovýchto zdrojů.

Na návrhu a přípravě CTA se významně podílí výzkumná komunita ČR (CTA-CZ), a to zejména vývojem a konstrukcí zrcadel pro čerenkovské teleskopy a dále vývojem a výstavbou atmosferických monitorovacích zařízení. Druhá zmíněná aktivita vedla k vyhodnocení vhodných lokací pro umístění observatoře. Dnes již na zvolených finálních umístěních observatoře (na severní polokouli ostrov La Palma a na jižní polokouli Chile – lokalita ESO Paranal) provozuje česká infrastruktura prototypy zařízení (celoblohové kamery a teleskop FRAM), které umožní optimalizovat provoz CTA s ohledem na aktuální atmosferické podmínky.