Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod

CANAMwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Uživatelský portál
(přístup k experimentálním zařízením CANAM v režimu volného přístupu)


CANAM provozuje různé typy urychlovačů iontů a zdroje neutronů. Urychlené ionty jsou získávány na isochronním cyklotronu U-120M a elektrostatickém urychlovači Tandetron 4130M. Zařízení využívající termální neutrony jsou instalována na ozařovacích kanálech výzkumného reaktoru LVR-15, který provozuje Centrum výzkumu Řež s. r. o. Rychlé neutrony se získávají ozařováním produkčních terčů na cyklotronu U-120M. Možnost synergické kombinace různých postupů využívajících urychlené ionty a neutrony je ojedinělá i v mezinárodním měřítku.

CANAM nabízí unikátní metody přípravy, modifikace a komplexní charakterizace materiálů a vzorků s širokou škálou uplatnění jak v základním, tak aplikovaném výzkumu prováděném ve fyzikálních vědách, materiálovém inženýrství, chemii, biologii, biomedicíně, energetice, mikroelektronice, ekologii, archeologii či výzkumu uměleckých a historických artefaktů.

K dispozici jsou 3 laboratoře: