Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

RECETOX logo-recetox-cz– webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita


RECETOX se zaměřuje na životní prostředí a jeho vliv na zdraví. V rámci multidisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících lidské zdraví je analyzována expozice člověka a prostředí
toxickým látkám, jejich efekty a související environmentální a zdravotní rizika.

Kapacity 3 centrálních jednotek RECETOX:

  • stopové chemické laboratoře
  • environmentální informační studie
  • epidemiologické studie

Tyto kapacity nabízejí uživatelům interdisciplinární expertízu v environmentálních vědách (chemie, technologie, toxikologie, analýza environmentální a zdravotní expozice a jejích dopadů, analýza a modelování rizik), biomedicíně, biostatistice a informatice.