COMPASS

Název: COMPASS – Tokamak pro výzkum termonukleární fúze

Instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.; panek@ipp.cas.cz

Webové stránky

COMPASS se skládá z experimentálního zařízení tokamak a jeho pomocných systémů a představuje jednu z klíčových výzkumných infrastruktur v rámci evropského konsorcia EUROfusion (European Consortium for Development of Fusion Energy), jehož snahou je ovládnutí řízené termonukleární fúze jako zdroje energie. COMPASS je provozován v tzv. „divertorové“ konfiguraci plazmatu s tvarem podobným tokamaku ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), který je v současné době budován ve Francii. Tato kombinace vlastností společně s vhodnými parametry plazmatu umožnuje COMPASS řešit klíčové problémy konstrukce tokamaku ITER i jeho budoucího vědeckého využití, které jsou předmětem hlavního dokumentu konsorcia EUROfusion – „Evropské cestovní mapy k výrobě energie z fúze“. COMPASS poskytuje otevřený přístup široké komunitě svých uživatelů a zaměřuje se rovněž na vzdělávání ve fyzice vysokoteplotního magnetizovaného plazmatu. COMPASS disponuje expertízou v oblasti vývoje systémů pro řízení plazmatu, sběru experimentálních dat a vývoje pokročilých diagnostických metod ve fyzice plazmatu. Poskytuje odborné znalosti rovněž v řadě dalších oblastí konstrukce tokamaku. COMPASS intenzivně spolupracuje s předními výzkumnými organizacemi v ČR i zahraničí. Na evropské úrovni je COMPASS využíván především v rámci konsorcia EUROfusion a při spolupráci s ITER.

Aktuality