Centrum pro systémovou biologii

C4SYS – webové stránky

Hostitelská instituce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Masarykova univerzita

C4SYS soustřeďuje potenciál znalostí ČR v oblasti systémové biologie a začleňuje rozmanitý výzkum systémové biologie v ČR do panevropské výzkumné infrastruktury pro systémovou biologii ISBE (Infrastructure for Systems Biology – Europe). Portfolio C4SYS zahrnuje poskytování širokého spektra přístupů potřebných k vybudování a využívání prediktivních map a modelů komplexních biologických systémů sahajících od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu; design experimentálních přístupů umožňujících efektivně získávat data vhodná pro modelování; a správu relevantních dat, modelů a map.

Aktuality