6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhne 2. listopadu 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (MFF UK) zvou na 6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur. Letošní ročník má podtitul „Nelegitimní ovlivňování: zvyšování povědomí a odolnosti“.

Datum:  čtvrtek 2. listopadu 2023

Čas:  09:30 – 17:00 hod. SEČ

Místo:  Pavilon IMPAKT, MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8

Program:  NDVVI_PROGRAM

Registrace:  zde

Kontakt:  6thLRIsNationalDay@msmt.cz

Program konference, které se zúčastní čelní představitelé ústředních orgánů státní správy ČR, vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních výzkumných organizací ČR, bude zahrnovat přednášky a diskuze k následujícím tématům:

  • Představení příležitostí a rizik mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovací včetně současného stavu a vize České republiky;
  • nástroje a opatření na podporu mezinárodně konkurenceschopného, silného a nezávislého sektoru vysokého školství, vědy a výzkumu na mezinárodní i národní úrovni;
  • prohloubení povědomí o problematice nelegitimního ovlivňování ve výzkumu, vývoji a inovacích a diskuze o opatřeních posilující odolnost velkých výzkumných infrastruktur;
  • sdílení zkušeností z pohledu vysokých škol, výzkumných organizací i velkých výzkumných infrastruktur.

Účast na konferenci je bezplatná a veřejná. Přihlašování je možné do 30. října, počet míst je omezený.  Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení.

Účastníci budou mít možnost zavítat i na exkurzi do prostor výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIAH-CZ, MGML, SPL-HTC a WCZV, které sídlí v trojském areálu.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se prosím neváhejte obrátit na MŠMT na níže uvedené adrese elektronické korespondence: 6thLRIsNationalDay@msmt.cz

 

Pavilon IMPAKT (Viktor Mácha, MFF UK)

Aktuality