Španělsko se stalo členem CLARIN ERIC

Od 1. září 2023 se Španělsko stává členem konsorcia CLARIN ERIC – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury “Common Language Resources and Technology Infrastructure”. CLARIN ERIC je digitální infrastruktura, která poskytuje snadný a udržitelný přístup k široké škále jazykových dat a nástrojů na podporu výzkumu v humanitních a společenských vědách i mimo ně. CLARIN poskytuje přístup k multimodálním digitálním jazykovým datům (text, zvuk, video) a pokročilým nástrojům, s jejichž pomocí lze tyto soubory dat zkoumat, analyzovat nebo je kombinovat.

CLARIAH-ES_mapa

Infrastruktura CLARIAH-ES sdružuje výzkumníky z 10 předních výzkumných center v oblasti jazykových technologií, umělé inteligence, vysokokapacitních počítačů, sociálních a humanitních věd a v hlavních knihovnách španělské a iberoamerické písemné, grafické a audiovizuální kultury. Obecným cílem CLARIAH-ES je koordinovat vytváření, rozvoj a šíření infrastruktury, aby přispěla k rozvoji španělského výzkumu v oblasti sociálních a humanitních věd a umění, jakož i k jeho strategickému postavení v národních a mezinárodních projektech a programech, především v kontextu Evropského výzkumného prostoru.

CLARIN – infrastruktura pro jazyková data a jazykové nástroje

V České republice se do činnosti konsorcia CLARIN ERIC zapojují dvě velké výzkumné infrastruktury. Český národní korpus patří mezi znalostní centra CLARIN. Českým národním uzlem CLARIN ERIC je LINDAT/CLARIAH-CZ, který mohl oslovit širší publikum díky vývoji veřejně dostupného automatického překladače mezi češtinou a ukrajinštinou, za nějž mu byla v minulém roce udělena cena Stevena Krauwera. LINDAT/CLARIAH-CZ se Španělskem dlouhodobě spolupracuje. Infrastruktura například v nedávných projektech „European Language Equality“ úzce kooperovala na technologickém a infrastrukturním zajištění rovných podmínek pro všechny evropské jazyky se skupinou HiTZ koordinátora španělského CLARINu, prof. Germana Rigau.