V Senátu Parlamentu ČR proběhla konference věnovaná astronomii

Mezinárodní astronomická organizace ESO (European Southern Observatory) na sklonku loňského roku oslavila 60. výročí své existence a současně uplynulo 15 let od chvíle, kdy se jejím členem stala ČR. Při příležitosti těchto dvou výročí byla dne 21. února 2023 v Senátu Parlamentu ČR uspořádána konference nazvaná ČR v Evropské jižní observatoři.

Záštitu nad akcí převzal prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Hosty byli mj. prof. Xavier Barcons, generální ředitel ESO, a prof. Linda Tacconi, předsedkyně Rady ESO. V úvodu programu jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vystoupila se svým projevem vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Vrchní ředitelka Wildová zmínila, že česká astronomická komunita sice není rozsáhlá, dosahuje však na mezinárodním poli velmi dobrých výsledků. Vstup ČR do ESO byl v roce 2007 pro její členy významným impulsem. Stál na počátku řady úspěšných českých astronomických projektů realizovaných za využití kapacit observatoří ESO v Chile, umožnil provoz společného česko-dánského teleskopu na observatoři La Silla a jeho důsledkem je i hostitelství centra dálkového řízení observatoře ALMA pro střední Evropu na pracovišti Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Velmi úspěšný je pak společný program ESO a MŠMT, v jehož rámci ESO každoročně přijímá na svých pracovištích 3 české stážisty.

Na sérii prezentací v Senátu Parlamentu ČR navázaly večer v pražském planetáriu přednášky pro širší odbornou i laickou veřejnost. Tématy byly nejnovější objevy v astronomii dosažené pomocí teleskopů ESO.