Dva dny s projektem FAIR

Vedení jedné z největších Velkých výzkumných infrastruktur (LRI) budovaných v současnosti v Evropě, urychlovačové laboratoře FAIR, strávilo 24. a 25. listopadu v České republice dva hektické dny. …

Vědecký ředitel prof. Paolo Giubellino a technický ředitel pan Jörg Blaurock přijeli na pozvání projektu FAIR-CZ, který zaštiťuje český příspěvek k budování FAIRu.

První den proběhlo setkání s několika desítkami studentů a pracovníků FJFI ČVUT v Praze v její aule, kde je uvítali proděkan FJFI doc. Jan Čepila, dále RNDr. Andrej Kugler, CSc., vedoucí projektu FAIR-CZ, a RNDr. Petr Chaloupka, PhD., vedoucí skupiny FAIR-CZ na FJFI. Prof. P. Giubellino a pan J. Blaurock zde představili projekt jako celek, Dr. Pradeep Gosh mluvil o možnostech stáží studentů a vědeckých pracovníků z České republiky ve FAIRu díky programu GET_INvolved.

Následně se v pátek 25. listopadu ve vile Lanna v pražských Dejvicích konalo zasedání mezinárodního výboru (SAC) projektu FAIR-CZ II, který je aktuálně běžícím českým příspěvkem k výstavbě infrastruktury FAIR, přítomni zde byli rovněž členové SACu prof. James Rittman a prof. Joachim Stroth. Pánové J. Blaurock a P. Gosh využili volný čas k jednání o možnostech dodávek high-tech zařízení z České republiky do FAIR. Oba navštívili řežský výzkumný areál, nejprve dílny Centra výzkumu Řež (CVŘ), kde se setkali s jedním z jednatelů CVŘ Ing. Petrem Březinou. Prohlédli si také dvě pracoviště v areálu urychlovačů ÚJF AV ČR: Laboratoř Tandetronu a Laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie se zařízením MILEA. Svou cestu završili návštěvou pracoviště společnosti Vakuum Praha.

Prof. Paolo Giubellino při své přednášce na FJFI ČVUT v Praze

Poté opět ve vile Lanna následoval podpis smluv o výměně studentů a výzkumných pracovníků mezi infrastrukturou FAIR a třemi českými institucemi: Ústavem jaderné fyziky AV ČR, zastoupeným ředitelem ÚJF Ing. Ondřejem Svobodou, PhD. a vedoucím projektu FAIR-CZ RNDr. Andrejem Kuglerem, CSc., Českým vysokým učením technickým v Praze, zastoupeným rektorem doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupenou doc. Vítem Procházkou, PhD. Za infrastrukturu FAIR smlouvu podepsali ředitelé P. Giubellino a J. Blaurock. U ceremoniálu byla přítomna rovněž místopředsedkyně AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Podle vědeckého ředitele FAIR prof. P. Giubellina je jedním z hlavních úkolů infrastruktury FAIR zajistit školení a možnosti rozvoje mladým vědcům a inženýrům.

Následná diskuse se týkala mj. případného časového a finančního dopadu přerušení spolupráce s Ruskem na stavbě FAIRu. Podle J. Blaurocka sice toto určité problémy projektu způsobilo, ale projeví se pouze určitým zdržením stavby, nikoliv zásadně.

Účastníci slavnostního ceremoniálu ve vile Lanna: zleva J. Blaurock, P. Giubellino, V. Petráček, I. Müllerová, O. Svoboda, V. Procházka, A. Kugler

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní laboratoří pro výzkum antiprotonů a iontů, budovanou ve spolupráci s partnery z mnoha zemí. Jde o jeden z největších světových projektů výstavby center pro mezinárodní špičkový výzkum. FAIR je budován v návaznosti na Německé národní centrum GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung v Darmstadtu. Česká republika je přidruženým členem FAIR.

Koordinaci spolupráce s velkou výzkumnou infrastrukturou FAIR zajišťuje Ústav jaderné fyziky AV ČR a na spolupráci se dále podílí také ČVUT v Praze, Univerzita Karlova, Slezská univerzita v Opavě a nově Palackého univerzita v Olomouci.

Jádrem velké výzkumné infrastruktury FAIR je světové unikátní částicový urychlovač s obvodem 1100 m. Na projektu se přímo podílí devět zemí, své experimenty zde v příštích letech plánují tři tisícovky vědců z 53 zemí včetně ČR, která dodává rovněž část technologického vybavení (v rámci projektů FAIR-CZ a FAIR-CZ II). Experimentální spolupráce budou probíhat ve čtyřech hlavních oblastech, nazvaných NUSTAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions), CBM (Compressed Baryonic Matter), PANDA (Antiproton Annihilation in Darmstadt) a APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications). Data z experimentů budou shromažďována a analyzována v jednom z energeticky nejúspornějších počítačových center na světě, jehož jádrem je superpočítač Green IT Cube, používat bude i speciálně uzpůsobené vodní chlazení počítačových komponentů.

Zdroj: ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze