Brno hostí celosvětovou konferenci o výzkumných infrastrukturách

Od 19.října do pátku 21. října se v Brně koná Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách (International Conference on Research Infrastructures – ICRI 2022). Jedná se o největší a nejvýznamnější konferenci výzkumné agendy programu předsednictví ČR v Radě EU. Klíčovými tématy jsou přínosy výzkumných infrastruktur ve světle koronavirové pandemie či energetické krize, mezinárodní spolupráce výzkumných infrastruktur či jejich socioekonomické dopady. Na konferenci je přítomných téměř 450 účastníků včetně zástupců Evropské kosmické agentury, Evropské laboratoře molekulární biologie a dalších světových výzkumných institucí, další zájemci se mohou připojit dálkově.

ICRI je globálním fórem k vedení strategických diskuzí o politice výzkumných infrastruktur a jejich přínosech a dopadech na další sektorové domény. Organizuje ji jednou za dva roky Evropská komise a hostitelská země, což je v letošním roce ČR.

„Jsem velice rád, že právě v roce, kdy předsedáme Radě EU, organizujeme tak významnou mezinárodní konferenci, jakou je ICRI. Můžeme tak na nejvyšší evropské a globální úrovni projednat politiku výzkumných infrastruktur a jejich příspěvek k řešení takzvaných velkých společenských výzev, jakými jsou pandemie infekčních onemocnění, změna klimatu a zmírňování jejího dopadu na životní prostředí anebo digitalizace naší společnosti a ekonomiky,“
uvedl při zahájení konference ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš zahajuje mezinárodní konferenci ICRI.

Na konferenci vystoupí téměř 100 řečníků a k aktuálním tématům se kromě dalších významných účastníků vyjádří například generální ředitelka Evropské laboratoře molekulární biologie Edith Heard, ředitel Evropské jižní observatoře Xavier Barcons, ředitel evropského Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví Pierre Delsaux.

„Velice vítám příležitost k posílení vědecké spolupráce, kterou za účasti mezinárodních partnerů z celého světa přináší konference ICRI 2022. Evropská komise, v koordinaci se členskými státy EU, investuje do výzkumných infrastruktur prostřednictvím rámcového programu Horizont Evropa. Tyto výzkumné infrastruktury umožňují průlomové vědecké objevy a jsou nástrojem pro inovace založené na znalostech, excelenci podporující inkluzivitu, i regionální rozvoj. Projekt Extreme Light Infrastructure, který byl nedávno slavnostně připomenut, je pouze jedním z vynikajících příkladů kombinace evropských investic pro podporu globální vědecké spolupráce,“ uvedla Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

Součástí širšího programu konference je téměř 40 doprovodných akcí, mezi které patří slavnostní otevření nové Biobanky CELSPAC nebo prohlídka výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Absolutní novinkou v historii ICRI je „Citizen Programme“ připravený společně s Hvězdárnou a planetáriem Brno, VIDA! science centrem Brno a spolkem Science Party Brno, který je určen i pro širší veřejnost a za cíl si klade zpřístupnit zájemcům vědecká témata populární formou. Jedním z průvodců bude i moderátor a aktivní účastník konference Daniel Stach, nejmladší laureát, jemuž Akademie věd ČR udělila medaili Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci vědy.

Konferenci ICRI moderuje nejmladší laureát, jemuž AV ČR udělila medaili za popularizaci vědy, Daniel Stach. 

Letošní ročník ICRI uspořádala jako lokální hostitel Masarykova univerzita ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Středoevropským technologickým institutem a Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace Evropské komise. Finančně byla konference podpořena z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa. Před samotnou konferencí se v Brně uskutečnilo také zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Zájemci o distanční účast na konferenci se mohou připojit po registraci přes link: https://icri2022.gcon.me/registration/2-online-participant-registration-icri-2022

Na konferenci je přítomných téměř 450 účastníků.

Bližší informace o ICRI naleznete na internetových stránkách konference www.icri2022.cz a Twitteru @icri2022 s využitím hashtagu #ICRI2022.

 

Aktuality