Nové příležitosti pro absolventy v CERN

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) spouští nový program stáží pro absolventy. Vybraní uchazeči mohou strávit v CERN až 3 roky prací na projektech v oblasti částicové fyziky nebo se podílet na vývojových projektech v široké oblasti aplikovaných, inženýrských a technických oborů. Do programu se mohou hlásit pouze občané členských či přidružených zemí CERN.

Program je rozdělen do tří podprogramů:

ORIGIN – program pro profesionály v počátcích jejich kariéry, tj. pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia.

QUEST – program pro zkušené absolventy, tj. absolventy magisterských oborů s 2 až 6 lety praxe od skončení studia či absolventy doktorandského studia s až 3 lety relevantní praxe.

RESEARCH Fellowships pro výzkumné pracovníky

  • v oborech teoretické či experimentální fyziky s doktorským titulem a max. 6 lety zkušeností od dokončení Ph.D. studia;
  • v oborech přírodních věd či inženýrství s max. 3 roky relevantní praxe od získání Ph.D. titulu.

Volné pozice bude CERN vyhlašovat průběžné. Aktuálně je možné se přihlašovat do programu ORIGIN pro absolventy středních škol či programu ORIGIN pro absolventy vysokých škol (bakalářského či magisterského stupně), a to do 3. října 2022. CERN akceptuje také přihlášky studentů, kteří své studium právě dokončují. Více informací o výběrovém řízení v CERN je k dispozici zde.

Více informací naleznete na webových stránkách CERN v odkazech výše, popř. kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na adrese ondrej.novak@msmt.cz.

Aktuality