Španělsko se stává členem konsorcia ESS ERIC

Evropská komise schválila změnu stanov konsorcia evropské výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), čímž potvrdila postavení Španělska jako řádného člena konsorcia. ESS ERIC je v současné době se svými 26 členy a pozorovateli jednou z nejrozsáhlejších evropských výzkumných infrastruktur. Jakožto akademicky orientovaný mezinárodní srovnávací sociální průzkum, jehož účelem je mapovat a vysvětlovat měnící se postoje, názory a vzorce chování různorodých skupin evropského obyvatelstva, byl projekt ESS ustaven již v roce 2001 v Londýně ve Velké Británii. Na základě žádosti Evropské komisi, kterou Velká Británie podala jménem dalších 14 zakladatelských členských států, byl poté projektu ESS dne 30. listopadu 2013 udělen status konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

ČR se účastní osobních rozhovorů uskutečňovaných jednou za dva roky v rámci ESS od počátku tohoto rozsáhlého šetření v roce 2001. Česko se zapojilo do všech dosavadních vln šetření a v současné době spolupracuje na vlně desáté – prostřednictvím českého národního uzlu projektu ESS, velké výzkumné infrastruktury ESS-CZ, jejímž provozovatelem je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kromě členských, resp. pozorovatelských zemí konsorcia ESS ERIC jsou data sbírána též ze států se statusem hosta. Dohromady tak vzejdou z desáté vlny šetření datové sety z 30 zemí. Díky tomu ESS nabízí výzkumným pracovníkům, pedagogům, politikům, novinářům, státní správě, samosprávám anebo i široké veřejnosti údaje, které je tak možno vzájemně porovnávat. Data z šetření prováděných konsorciem ESS ERIC jsou poskytována v režimu otevřeného přístupu. Registrovaní uživatelé si je mohou stáhnout z internetového archivu Norwegian Social Sciences Data Service anebo data analyzovat online v systému NESSTAR. Česká data z 9. vlny šetření ESS byla zveřejněna v červnu roku 2020.