Druhé zasedání ELI ERIC General Assembly se uskutečnilo v Dolních Břežanech

V návaznosti na červnové ustavující zasedání ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) General Assembly (GA) se ve dnech 13. až 14. října 2021 uskutečnilo druhé zasedání tohoto nejvyššího správního orgánu konsorcia ELI ERIC. Dějištěm jednání se staly konferenční prostory výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech, přičemž v průběhu zasedání byly schváleny některé z klíčových politik konsorcia ELI ERIC a zvoleni předseda a místopředsedové dvou stěžejních odborných poradních orgánů ELI ERIC GA – Mezinárodního vědeckého a technického výboru (ISTAC) a Administrativního a finančního výboru (AFC).

Druhé zasedání ELI ERIC General Assembly

Odborné poradní orgány konsorcia ELI ERIC

V průběhu druhého zasedání ELI ERIC GA byl učiněn zásadní pokrok při projednávání, resp. schvalování interních politik konsorcia ELI ERIC. Současně byli zvoleni předseda a místopředsedové dvou odborných poradních orgánů ELI ERIC GA. Prof. John Collier z britské Central Laser Facility byl jmenován předsedou ELI ERIC ISTAC a Dr. Marta Fajardo z portugalského Instituto Superior Técnico jeho místopředsedkyní. Dr. Jan Buriánek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl zvolen místopředsedou ELI ERIC AFC. Odborné poradní orgány poskytují ELI ERIC GA nezávislé expertní poradenství k hlavním otázkám vědecké, technické a finanční povahy, které se dotýkají provozu pilířů výzkumné infrastruktury ELI v ČR a v Maďarsku. Nad rámec toho připomínkují rovněž dlouhodobé strategie a politiky konsorcia ELI ERIC.

Ustavení odborných poradních orgánů představuje stěžejní krok k rozvoji činností organizace ELI ERIC,“ uvedla Caterina Petrillo, předsedkyně ELI ERIC GA. „Je velmi naplňující sledovat, jak špičkoví výzkumníci a manažeři zabezpečují každodenní činnosti konsorcia ELI ERIC. Velice mne těší, že mohu spolupracovat s čelními představiteli laserové vědy a komunity výzkumných infrastruktur,“ dodala Caterina Petrillo.

Delegáti do ELI ERIC General Assembly

Statutární politiky konsorcia ELI ERIC

Jako další krok ke společnému provozu pilířů výzkumné infrastruktury ELI byly ELI ERIC GA schváleny některé z klíčových statutárních politik konsorcia ELI ERIC. Členská politika ELI ERIC stanovuje principy diseminačních aktivit cílených na získávání nových členů, pozorovatelů a strategických partnerů, kteří jsou stěžejní pro maximalizaci vědeckého potenciálu konsorcia ELI ERIC a jeho mezinárodního významu a dlouhodobé udržitelnosti. V souladu s regulatorních rámcem EU byla dále přijata i politika konsorcia ELI ERIC pro nakládání s osobními daty. Projednána byla v neposlední řadě i politika konsorcia ELI ERIC pro nakládání s vědeckými daty, resp. politika otevřeného přístupu k výzkumné infrastruktuře ELI. Tyto budou postoupeny i odborným poradním orgánům ELI ERIC GA, a to ELI ERIC ISTAC a ELI ERIC AFC.

„Projednané politiky ELI ERIC představují zcela zásadní pojítka mezi managementem obou dvou pilířů výzkumné infrastruktury ELI,“ uvedl Allen Weeks, generální ředitel konsorcia ELI ERIC. „S očekáváním vyhlížíme další pokrok v integraci managementu českého a maďarského pilíře výzkumné infrastruktury ELI a věříme, že se při společných jednáních budeme vídat už v blízké budoucnosti,“ dodal Allen Weeks.

Dohody o provozu pilířů výzkumné infrastruktury ELI, které byly rovněž předmětem druhého zasedání ELI ERIC GA, a které budou sjednány mezi institucemi hostujícími výzkumná zařízení ELI a konsorciem ELI ERIC, představují klíč k tomu, aby byly pilíře výzkumné infrastruktury ELI provozovány v souladu s politikami konsorcia ELI ERIC a konsorcium ELI ERIC převzalo odpovědnost za jejich aktivity.

Druhé zasedání ELI ERIC GA proběhlo jako hybridní jednání za účasti zástupců všech ze členských států a pozorovatelů konsorcia ELI ERIC. Další jednání ELI ERIC GA se uskuteční v prosinci 2021 jako virtuální.

ELI Beamlines v Dolních Břežanech