Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR se uskuteční dne 23. září 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve vzájemné spolupráci s Národní technickou knihovnou, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR uspořádají ve čtvrtek dne 23. září 2021 workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Akce proběhne v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR od 10:00 hod. Účelem semináře je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí programu workshopu bude poté i diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, jež se budou podílet na definici technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR. Přihlášení k účasti na workshopu je možné prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do pondělí dne 20. září 2021 do 12:00 hod.

Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Termín: čtvrtek dne 23. září 2021 od 10:00 hod.

Program: EOSC Workshop

Účast: Registrační formulář

Jazyk: Čeština (bez tlumočení)

Akce bude nahrávána/streamována.

Investice do rozvoje datové infrastruktury výzkumných organizací ČR budou v nadcházejícím období ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporovány zejména za využití nástrojů politiky soudržnosti EU z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).