RICH-2 webinář k přístupu ke kapacitám výzkumných infrastruktur v oboru biologických věd

RICH-2 Evropská síť Národních kontaktních bodů (NCP) pro velké výzkumné infrastruktury v Horizontu 2020 si Vás dovoluje pozvat na webinar týkající se přístupu ke kapacitám výzkumných infrastruktur v oboru biologických věd.

Mechanismus “transnacionálního přístupu” zaručuje bezplatný přístup k nejlepším evropským výzkumným infrastrukturám. Z rozpočtu projektu mohou být uhrazeny, kromě nákladů na vlastní výzkum, také náklady na cestovné, ubytování a stravné.

To platí pro všechny evropské výzkumné pracovníky, a do určité míry i pro výzkumné pracovníky z třetích zemí.

Webinář se koná 6. března, 13:00 CET, po dobu 1 hodiny.

Získejte detailní informace ohledně právě otevřených výzev, které budou prezentovány zástupci samotných výzkumných infrastruktur. Zvyšte své šance pro získání sponzorovaného měření tím, že budete mít potřebné informace pro předložení svého návrhu.

Tentokrát promluví zástupci následujících výzkumných infrastruktur:

  • INFRAVEC2, Výzkumná kapacita pro implementaci genetické kontroly komárů – 3
  • TRANSVAC2, Evropská sít výzkumu a vývoje očkovacích látek
  • ERINHA, Evropská výzkumná infrastruktura zkoumající vysoce patogenní látky
  • EDIReX, EurOPDX Distribuovaná infrastruktura pro výzkum Xenoimplantátů rakoviny odvozených od pacienta

Registrace a program

 

Naděžda Witzanyová

witzanyova@tc.cz

CZ NCP pro velké infrastruktury