Memorandum o spolupráci výzkumných infrastruktur v ICT

Výzkumné infrastruktury CCP, CZ-OPENSCREEN, Czech-Bioimaging, ELIXIR-CZ a CESNET uzavřely Memorandum o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií. Deklarují v něm společný záměr blíže se koordinovat v oblasti plánování ICT a hledání řešení, která umožní efektivní využití plánovaných zdrojů. Účastnící memoranda jsou presvědčeni, že tato spolupráce významně přispěje k ekonomickému využití zdrojů a je plně v souladu s cíli, které si všichni účastníci memoranda kladou.