OP VVV podpoří velké výzkumné infrastruktury dalšími 3 miliardami korun

Praha, 18. prosince 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání další dvě výzvy, prostřednictvím kterých budou podpořeny velké výzkumné infrastruktury. Jedná se o druhou vlnu výzvy Výzkumné infrastruktury II a oddělenou výzvu Výzkumné e-infrastruktury. Z evropských fondů jsou ve výzvách podporujících investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur nebo e-infrastruktur připraveny 3 miliardy korun.

Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur, v případě výzvy Výzkumné e-infrastruktury se jedná konkrétně o investiční aktivity velkých výzkumných e-infrastruktur. Cílem výzev je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur nebo e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám, kterou poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022.

Díky těmto výzvám je možné podpořit velké výzkumné infrastruktury a e-infrastruktury v České republice, případně jejich zapojení do velkých infrastruktur v jiných státech Evropské unie,“ říká náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Konkrétně mohou úspěšní žadatelé materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury v České republice, tedy pořídit moderní přístrojové a technické vybavení. Podporovány jsou i stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (úprava rozvodů, podlah atd.). Možná je také realizace stavebních úprav, která v souladu s podporovanými aktivitami výzvy povede v rámci objektu ke změně účelu využití prostor.

Prostřednictvím in-kind příspěvku jsou umožněny rovněž dodávky výzkumných zařízení do infrastruktur v ostatních státech Evropské unie.

Žádosti o podporu z výzvy Výzkumné infrastruktury II s alokací 1,9 miliardy korun a z výzvy Výzkumné e-infrastruktury s alokací 1,1 miliardy korun budou přijímány od 18. prosince 2018 do 31. května 2019.

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

 

Aktuality