Nový předseda ESFRI Jan Hrušák navštívil Vodňany

První cesta Jana Hrušáka v pozici předsedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) vedla do Vodňan. Setkal se zde s děkanem Fakulty rybářství a ochrany vod Pavlem Kozákem, ředitelem Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) Otomarem Linhartem a proděkanem pro zahraniční vztahy Vladimírem Žlábkem.

Vodňany

„Studujeme tady vodu, ryby a raky,“ ve zkratce shrnul aktivity centra CENAKVA Otomar Linhart. CENAKVA, která pod Fakultou rybářství a ochrany ryb funguje od roku 2010, nedávno získala statut české velké výzkumné infrastruktury. Centru to přinese výraznou finanční podporu pro další rozvoj možností sdílení této celoevropsky unikátní infrastruktury. Podle Linharta má na tom zásluhu i zkušenost z infrastrukturního projektu sedmého a osmého rámcového programu AQUAEXCEL.

Důležitým bodem jednání mezi Janem Hrušákem a vedením fakulty byla diskuze nad budoucností výzkumu sladkých vod s ohledem na změny klimatu, evropský výzkumný prostor a fungování ESFRI.

„Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury je především platformou pro diskuzi a strategii evropské politiky výzkumu,“ řekl Jan Hrušák, jehož tříleté funkční období předsedy ESFRI začalo 1. ledna. Nejviditelnější formou práce ESFRI je nedávno revidovaná Cestovní mapa ESFRI 2018, která uvádí významné evropské výzkumné infrastruktury.

„Důležitým kritériem pro zařazení projektu na Cestovní mapu ESFRI je, aby měl přidanou evropskou hodnotu. Mít alespoň tři partnery se stejným zájmem a komplementaritou ve třech členských nebo asociovaných zemích,“ zdůraznil Hrušák. Příští aktualizace Cestovní mapy ESFRI se plánuje na rok 2021 a ještě letos ESFRI plánuje výzvu pro projekty, které uvažují o zařazení do Cestovní mapy ESFRI.