Byl spuštěn portál k European Open Science Cloud

Dne 23. listopadu 2018 byl ve Vídni představen a oficiálně spuštěn webový portál k European Open Science Cloud (dále jen „EOSC“), který je dostupný na webové adrese www.eosc-portal.eu. Iniciativa EOSC byla

Evropskou komisí navržena v roce 2016 v rámci iniciativy European Cloud. Evropská komise prostřednictvím několika nástrojů, které jsou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020), již poskytuje finanční podporu pro implementaci EOSC. V létě roku 2018 byl přijat Governance Model, který je podrobněji popsán v Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud.