15. zasedání Rady CTAO

La Palma, 13. až 14. listopadu 2018 – Na španělském ostrově La Palmě proběhlo 15. zasedání Rady CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory). V lokalitě bude umístěna severní část observatoře čerenkovských teleskopů, přičemž nedávno zde byl dokončen první prototyp teleskopu LST (Large-Sized Telescope) – 103 tun vážící a 45 metrů vysoký teleskop s průměrem zrcadla 23 metrů (odrazná plocha 400 m2), schopný zamířit na libovolné místo oblohy během 20 sekund.

Teleskop LST bude určený k pozorování gama záření o energiích 20 GeV – 3 TeV (zejména v oblasti 20 – 150 GeV). Severní observatoř bude ve finální konfiguraci sestávat ze 4 LST a 15 MST (Medium-Sized Telescope) teleskopů. Kromě návštěvy prototypu teleskopu LST měli účastníci zasedání Rady možnost navštívit i nedaleký teleskop GTC (Gran Telescopio Canarias) – jeden z největších optických teleskopů na světě s průměrem zrcadla 10,4 metru. Českým přístrojem, v nedávné době zde umístěným, je poté teleskop FRAM určený ke sledování atmosférických podmínek v rámci observatoře CTAO.

Na programu 15. zasedání Rady CTAO bylo několik zásadních bodů:

  • Byla představena taktika „Pathfinder“ – „Pathfinder“ bude teleskopem umístěným na základech postavených CTAO, který bude dočasně ve vlastnictví svého stavitele a v budoucnu se může po procesu schvalování stát součástí finální observatoře.
  • Byla schválena komise nezávislých odborníků, která má posoudit jednotlivé designy SST (Small-Sized Telescope) – jedno-zrcadlový teleskop a 2 návrhy dvou-zrcadlových teleskopů. ČR se podílí spolu se švýcarskými a polskými partnery na designu a prototypech jedno-zrcadlových teleskopů.
  • Ve funkci předsedy Rady CTAO byl potvrzen dosavadní předseda Gabriel Chardin. Místopředsedou se stal německý delegát do Rady CTAO Markus Schleier.

Mezi další významné body zasedání Rady patřily záležitosti rozpočtu roku 2019, informace o pokroku v jednání s Chile o umístění jižní části observatoře a diskutovány byly také otázky přesunu majetku po ustavení právnické osoby CTAO ERIC a možné scénáře úhrady provozních nákladů. Příští zasedání Rady CTAO se bude konat v březnu 2019 v italské Boloni.