Studijní program ESO v Evropě a Chile 2017/2018 – Zaměřte svůj výzkum na jednu z předních světových observatoří

Výzkumný studijní program Evropské jižní observatoře poskytuje vynikající příležitost pro doktorandy, kteří mohou svůj výzkum vést v pulzujícím vědeckém prostředí na jednom z předních světových observatoří po dobu až dvou let.

ESO je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě. Jeho zhruba 110 astronomů, 40 členů a 40 doktorských studentů provádí průzkum v oblasti od exoplanet po kosmologii, nabízejí jedno z nejvíce spolupracujících a stimulujících vědeckých pozic kdekoli na světě.

Studijní pozice ESO jsou otevřeny studentům zapsaným do doktorského studia v astronomii nebo příbuzných oborech. Více informací na anglické verzi stránky.

Aktuality