Instruct získal prestižní evropský statut ERIC

Evropská výzkumná infrastruktura v oblasti strukturní biologie Instruct, jehož součástí je i Česká Infrastruktura pro Integrativní Strukturní Biologii – CIISB – byla oficiálně ratifikována Evropskou komisí jako 17. ERIC (European Research Infrustructure Consortium). Slavnostní inauguarce proběhla dne 18. července v sídle Royal Society v Londýně za přítomnosti bristkého ministra pro university, vědu, výzkum a inovace Jo Johnsona, předsedy ESFRI Giorgia Rossiho a dalších čelných představitelů evropských vědeckých institucí. Česká republika patří mezi 10 zakládajících členů tohoto evropského konsorcia.

Aktuality