Česká republika se stala členem ICOS ERIC

icos

ICOS ERIC je panevropská výzkumná infrastruktura řešící problematiku vlivu globálních změn na ekosystémy. Napomáhá např. rozvoji udržitelné energetiky, hospodaření s vodou a předpovědím sociálních a ekonomických dopadů globální změny.

Aktuality